Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Процедура за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"

11.03.2024

Решения на изборната комисия относно процедурата по избор на ръководител на катедра ТМСSource: катедра ТМС