Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Department News /

Протокол №4, на комисията по избор на ръководител на катедра „Масивни конструкции“ с резултати от проведеното гласуване.

14.03.2024

След направеното преброяване на бюлетините проф. д-р инж. Васил Кърджиев е избран за ръководител на катедра „Масивни конструкции“ при Строителен факултет на УАСГ.Source: катедра "Масивни конструкции"