Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Construction Technology and Mechanisation / Department News /

Протокол № 3/25.03.2024 г. на Изборна комисия, автобиография и платформа към процедура за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"

27.03.2024

Документи към процедурата за избор на ръководител на катедра "Технология и механизация на строителството"Source: катедра ТМС