Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Departments / Geodesy and Geoinformatics / Department News /

Откриване на процедура за избор на ръководител на катедра "Геодезия и геоинформатика"

27.03.2024, кат. "Геодезия и геоинформатика"

 СЪОБЩЕНИЕ
на Изборната комисия по провеждане на избор на Ръководител на катедра „Геодезия и геоинформатика“ към ГФ на УАСГSource: кат. "Геодезия и геоинформатика"