Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ за курсов проект по дисциплината “СТРОИТЕЛНИ ИЗОЛАЦИИ” с използване на мазани хидроизолационни системи

05.04.2024