Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Departments / Mathematics / Department News /

Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "Математика"

11.04.2024

 Протокол № 3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на кат. "Математика"

Автобиография на единствения кандидат

Платформа за бъдещата дейност

Декларация на кандидата