Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Department News /

Протокол на комисията по избор на ръководител на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ с резултати от проведеното гласуване.

07.05.2024

Протокол №4 на комисията по избор на ръководител на катедра „Автоматизация на инженерния труд“ към Строителен факултет при УАСГ с резултати от проведеното гласуване.