Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Протокол N3 на комисията за провеждане на избор за ръководител на катедра "СМИ" за периода 2024/2028

20.05.2024

 Протокол N3 от изборната процедура,

Автобиография на единствения кандидат,

Платформа за бъдещата дейност и 

Декларация на кандидата.