Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Department News /

Резултати от избор на ръководител на катедра „Строителни материали и изолации “

30.05.2024

 доц. д-р инж. Румяна Захариева е избрана за ръководител на катедра „ Строителни материали и изолации “, СФ на УАСГ