Начало / Факултети / Геодезически факултет / Лаборатории

Лаборатории

Лаборатория по картография и географски информационни системи

Лабораторията по картография е оборудвана със съвременна компютърна техника и лицензиран софтуер на Intergraph, Autodesk, Adobe, Corel, Trimble, КБ Панорама.
Разполага с GPS устройства Trimble Juno SB. Провеждат се редица учебни курсове, заложени в програмата на Специализация Картография: Визуализация на гео-данни, Виртуално картографско моделиране, Мултимедийни средства за създаване на 3D модели, Производство на карти, Web дизайн и др. В лабораторията се провеждат и лекционни курсове по програма Еразъм с преподаватели от чужбина.

На 1-ви март 2013 г. Лаборатория по картография е наименувана на името на проф. д-р инж. Бенямин Коен - виден български учен и преподавател по картография 1930-2003.

Изчислителна лаборатория

Изчислителната лаборатория разполага със съвременно компютърно оборудване, лицензиран софтуер на Microsoft, Autodesk, ESRI, MathWorks, Колма, Геокад и др.

Геодезически склад

Геодезическия склад разполага с модерни и прецизни геодезически инструменти, осигурява учебния процес на всички факултети по дисциплини свързани с геодезията.