Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Лаборатории

Лаборатории

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Лаборатория по информационни технологии

Лабораторията обслужва Архитектурния факултет.

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Мултимедийната лаборатория за Културно-историческо наследство е част от Лабораторията за информационни технологии при Архитектурния факултет.