Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Лаборатории

Лаборатории

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Лаборатория по информационни технологии

Лабораторията обслужва Архитектурния факултет.

Мултимедийна лаборатория за Културно-историческо наследство

Мултимедийната лаборатория за Културно-историческо наследство е част от Лабораторията за информационни технологии при Архитектурния факултет.