Начало / Факултети / Строителен факултет / Лаборатории

Лаборатории

Лаборатория по конструктивно моделиране и изследване за въздействия от вятър, земетръс и пожар

Изграждащата се към катедра „МДПК” компютърна лаборатория е предназначена за конструктивно моделиране, анализ и изследване на строителни конструкции за въздействия от вятър, земетръс и пожар. Тя се използва за научни цели и допълнително обучение на студенти, дипломанти, и докторанти.

Учебна и изпитвателна лаборатория по технология и механизация на строителството

Учебно-изпитвателната лаборатория при катедра Технология и механизация на строителството е акредитирана от Държавната инспекция за териториално устройство и строителен контрол.

Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Акредитирана от БСА.

Катедра “Строителни материали и изолации”.

Учебна и научноизследователска лаборатория „Масивни конструкции”

Лабораторията осигурява обучението (лабораторни занятия) по
дисциплините:
•Обследване и изпитване на строителни конструкции;
•Обследване и изпитване на строителни съоръжения;
•Основи на строителното дело;
•Строителни конструкции и съоръжения;