Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Лаборатории

Лаборатории

Геотехника

В лабораторията се провежда обучение на студентите по лабораторна практика и по Земна механика и фундиране.

Железници

Лабораторията "Проф. д-р инж. Михаил Събев" към катедра "Железници" е създадена с откриването на катедрата. Първоначално се е помещавала в Ректората, но след построяването на корпус Б и Аула максима е била преместена в специално оборудвано помещение.

В лабораторията се провежда обучение на студентите по дисциплините: "Проектиране и строителство на жп линии", "Горно строене и поддържане на железен път", "Специални железници", "Гари и гарови съоръжения и жп експлоатация", "Общ курс по железопътно строителство".

Пътища

В лабораторията се провежда практическо обучение на студентите по дисциплините:

  • Строителство на пътища;
  • Поддържане и реконструкция на пътища.