Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

проф. д-р инж. Димитър Даков

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции - Преподавател (пенсиониран)

проф. д-р инж. Димитър Даков
Кабинет Б748
Телефон 9635245/649
E-mail dakov_fce@uacg.bg