Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Емилия Илиева
Кабинет Р325
Приемно време

Приемно време:

седмица на заверки 03.06-07.06.2024 - от 10 до 11 ч.

 

За въпроси моля свържете се с мен по e-mail: e.ilieva_fgs@uacg.bg

 

E-mail e.ilieva_fgs@uacg.bg

Образование

Средно - Софийска математическа гимназия, 2006 г., гр. София;

Висше - УАСГ, специалност - Геодезия, 2011 г., гр. София;

Доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ, 2016 г., гр. София.

Езици

Английски език

Членство

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране - Пълна проектантска правоспособност;

Правоспособност за извършване на дейности по кадастъра.

Публикации

1. Костадинов T., Илиева Е., Определяне на проектни разстояния между дъждоприемни оттоци в проектите за вертикално планиране, XIV Международна научна конференция ВСУ, 2014.
2. Костадинов T., Илиева Е., Изследване влиянието на различни видове дъждоприемни оттоци и тяхното местоположение при отводняване на улици, XXIV-ти Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”, София, 06 – 07 ноември 2014.
3. Костадинов T., Илиева Е., Определяне на местата на дъждоприемни шахти във вдлъбната вертикална крива, сп. Геодезия, картография, земеустройство, брой 5- 6‘ 2015, СГЗБ – ФНТС, ВГС – МО, 2015.
 

Публикации


Учебни материали

Lecture_presentations_Engineering Geodesy
гл.ас.д-р инж. Емилия Илиева

ВРВП-презентации-УУЗИ
гл.ас.д-р инж. Емилия Илиева

Курсови задачи и задания

Seminar_blanks_Engineering Geodesy
гл.ас.д-р инж. Емилия Илиева