Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Петя Груева

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции - Докторант

инж. Петя Груева

Образование

04.2016 - сега Университет по архитектура, строителство и геодезия, гр. София, Редовен докторант към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“, Строителен факултет, Научен ръководител: доц. д-р инж. Вътю Танев, Тема на дисертационния труд: „Изследване на поведението на талпено-стълбова (спонцова) стена при комбинация от вертикални и хоризонтални въздействия“

2012-2014 Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, Магистратура със специалност „Строителни конструкции“

2008-2012 Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, Бакалавър със специалност „Строителство на сгради и съоръжения“

2003-2008 Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково

Езици

Английски език

Научни интереси

Обследване и изпитване на дървени конструкции

Исторически дървени конструкции

Опазване на недвижимото културно наследство

 

Научна дейност

 

 

Членство

ИКОМОС - Международен съвет за паметниците на културата и забележителните места

 

Участие в научно-изследователски проекти

2017- сега

„Проучване, обследване и документиране на характерни конструктивни системи и детайли от дървесина в недвижимото културно наследство на България от периода на Възраждането в районите по долината на река Места и около град Котел“ – научно финансиране за редовни докторанти от ЦНИП-УАСГ, ръководител на проекта: доц. д-р инж. Вътю Танев

 

 

Друга информация