Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р Митко Златанов

Архитектурен факултет, Катедра Рисуване и моделиране

гл.ас. д-р Митко Златанов
Кабинет А 1018, A 1106, A 1108
Приемно време

Вторник - 09. 00 - 11. 00 ч., каб.: А 1106, А 1108

Сряда - 09. 00 - 11. 00 ч., каб.: А 1106, А 1108

E-mail zlatanov_far@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

2016 г.  - Образователната и научна степен „доктор“, научна специалност „Изкуствознание и изобразително изкуство“, катедра „Скулптура“, НХА, София.
2007 г. – Специалност „Педагогика на изобразителното изкуство“, НХА, София.
2006 г. – Магистърска степен, специалност „Скулптура“ на НХА, София при проф. Крум Дамянов.
2005 г. – Специалност „Stone Sculpture Symposium” в Международна лятна академия, Залцбург, Австрия, при проф. Сузане Тун и проф. Милош Клупач
 

Езици

Английски език - ниво "Advanced", езикова школа "Престиж".

Научни и академични длъжности

2017 г. - Главен асистент, катедра "Рисуване и моделиране", АФ, УАСГ.

2016 г. - Образователната и научна степен "доктор", научна специалност "Изкуствознание и изобразително изкуство", катедра Скулптура, НХА, София.