Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

гл.ас. д-р инж. Цветелина Атанасова-Евденова
Кабинет 125
Приемно време

Заверка на летен семестър 2023/2024:

вторник и сряда от 12:00 до 16:00

четвъртък от 11:30 до 13:30

E-mail tsatanasova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане гр.София

Лекционни курсове

 

 

Учебна практика по фотограметрия и дистанционни методи

Упражнения по:

  • Основи на фотограметрията
  • Цифрова фотограметрия
  • Обработка и анализ на цифрови изображения
  • ДМ и ГИС
  • Фотограметрични технологии

 

Образование

2014г.-2017г. Доктор (Фотограметрия и дистанционни методи) - УАСГ

2008г.-2013г. Инженер- геодезист - УАСГ

2003г.–2008г. Работник по озеленяването - втора степен на професионална квалификация - СГСАГ "Христо Ботев" - специалност "Парково строителство"

Езици

 Английски

Професионални умения

Пълна проектантска правоспособност КИИП

Правоспособност по кадастър

Научни интереси

 Архитектурна фотограметрия, БЛС, кадастър, регулации, вертикално планиране

Членство

 КИИП

Участие в научно-изследователски проекти

 Приложение на БЛА (безпилотни летателни апарати) в архитектурната фотограметрия

Участие в проектиране и строителство

 Геодезически заснемания, проекти за изменение на КККР, създаване и поддържане на КККР, проекти за вертикално планиране, регулационни планове

Други