Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Виктор Николов

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Докторант

инж. Виктор Николов
Кабинет 303A
Телефон +359 884 476 870
E-mail viktor.nikolov.93@abv.bg
Уебсайт linkedin.com/in/viktor-nikolaev-nikolov
Място и дата на раждане гр.Любимец 30.07.1993г.
Семейно положение Неженен

Лекционни курсове

Упражнения по "Технология на строителството и охрана на труда" за студенти по Архитектура, IV курс

Образование

Магистър - Строителен инженер, Строителство на сгради и съоръжения (ССС), УАСГ, гр.София

Езици

Английски език - отлично владеене

Научни интереси

Съвременни кофражни системи

Катерещи кофражни системи

Анкерни устройства за кофражни системи

Температурно-времева аналогия

Метални конструкции

Стоманобетонни конструкции

Членство

Секция КСС, КИИП РК София - град (ОПП по части Конструктивна и ОИС, рег.№ 42966)

Публикации

1. "Обзор на съвременните системи за катерещи се кофражи" - XIX международна научна конференция по архитектура и строителство ВСУ'2019, гр.София.

2. "Лабораторни изпитвания за установяване температурно-времевата аналогия на бетона - пилотни изследвания за България" - XI международна научна конференция DCB'2020, гр.Варна.

3. "Експериментална постановка за изследване на анкерни устройства за катерещи се кофражи" - Годишник на УАСГ, Том 54 от 2021г., гр.София

4. "Определяне и оценка якостта на натиск на бетона чрез температурно-времева аналогия и изпитване със склерометър" - международна научна конференция БулТранс 2021, гр.Созопол. (Цитиран в AIP CP - Scopus)

5. "Експериментално изследване на анкерни устройства за катерещи кофражи - изпитване на пилотни опитни образци" - Годишник на УАСГ, Том 55 от 2022г., гр.София

6. "Теоретични постановки при изчисляване на носимоспособността на анкерни устройства за катерещи кофражи в съответствие с БДС EN 1992-4" - XII международна научна конференция DCB'2022, гр.Варна

7. "Експериментално изследване на носимоспособността на срязване на анкерни устройства за катерещи кофражи" - /в процес на публикуване/

Курсови задачи и задания

Хоби

Фантастика и фентъзи, История на XX век, Гейминг, Еърсофт, Фитнес, Кулинария, Мотоциклетизъм