Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Мария Петрова

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Мария  Петрова
Кабинет Р415
Приемно време

В седмицата на заверки от 03.06.2024 г.  до 07.06.2024 г. 

Понеделник от 11:00 до 12:30 часа

Вторник от 11:00 до 12:30 часа

Сряда от 11:00 до 12:30 часа

Четвъртък от 11:00 до 12:30 часа 

Петък от 11:00 до 12:30 часа 

E-mail mpetrova_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Инженерна геодезия, курс лекции за студенти от Транспортен факултет - редовно; задочно

Инженерна геодезия, упражнения за студенти от Транспортен факултет - редовно; задочно

Инженерна геодезия, упражнения за студенти от Хидротехнически факултет - ВиК; ХТС; ХМС