Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р физ. Станислав Върбев

Хидротехнически факултет, Катедра Физика

гл.ас. д-р физ. Станислав Върбев
Кабинет P255
Приемно време

Понеделник: 16:00 - 18:00

Сряда: 08:00 - 10:00

E-mail svarbev_htf@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2021

Образование

СУ "Свети Климент Охридски", Физически Факултет, Физика, 2010 г. - бакалавър

СУ "Свети Климент Охридски", Физически Факултет, Теоретична и математическа физика , 2011 г. - магистър

СУ "Свети Климент Охридски", Физически Факултет, Теоретична и математическа физика , 2016 г. - доктор

Езици

 Английски, Френски

Научни и академични длъжности

главен асистент - 2021 г.

Други длъжности и дейности

главен асистент - 2017 - 2021 г. в ИФТТ, БАН