Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Валентин Василев

Строителен факултет, Катедра Автоматизация на инженерния труд

ас. инж. Валентин Василев
Кабинет Б15
Приемно време

Приемно време:

  • 12.09 Вторник - 12-13 ч. (513 зала)
  • 14.09 Четвъртък - 12-13 ч. (513 зала)

 

E-mail vvasilev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Упражнения:

Компютърни системи в строителството - специалност ССС,

Автоматизация на инженерния труд - специалност ССС, ТС, ХФ

Програмиране и използване на изчислителни системи

Образование

2020г. - Магистър (ССС) – конструкции, УАСГ – София

2015г. - СПГСГ "Арх. Г. Козаров" - Сливен

Научни интереси

Конструктивен анализ с метод на крайните елементи, проектиране на метални конструкции, изследване на устойчивостта на метални конструкции.