Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Бисера Иванова

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти

ас. инж. Бисера Иванова
Кабинет Р324
Приемно време

Сряда 15:00 - 16:00

E-mail bivanova_fgs@uacg.bg
Място и дата на раждане София

Лекционни курсове

Летен семестър 2023/2024

Екология, сп. Геодезия (У)
Териториално устройство, сп. Геодезия (У)
Управление на защитени територии, сп. УУЗИ и ЛАЛП (У)
Управление на имоти, сп. УУЗИ и Урбанизъм (У)
Геодезия, сп. Архитектура (У)

Образование

 УАСГ, Специалност Геодезия - степен Магистър

Езици

Испански език, Английски език

Публикации

1. Б.Иванова Н.Ярловска, 2020, Подходи за устройствено планиране за неурегулирани поземлени имоти и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план, сп. Геодезия, Картография, Земеустройство, бр. 5-6/2020 г., ISSN 0324-1610