Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Виктория Минковска

Хидротехнически факултет, Катедра Техническа механика

ас. инж. Виктория Минковска
Кабинет Б 1032
E-mail minkovska_fhe@uacg.bg

Образование

Магистър - Строителство на сгради и съоръжения - англоезично, 2014-2020, УАСГ

Еразъм+ Politecnico di Milano, Италия, септември 2018 - февруари 2019

 

Езици

 Английски - IELTS & Cambridge Advanced English

Членство

 ОПП КИИП

Участие в международни проекти

участник в European Union Civil Portection Mechanism (UCPM) - Technical Expert Course 18.6, Online Training, март 2022

участник в Bauhaus Summer School - Forecast Engineering, Project 4 - Reliability Based Design Optimization, Ваймар, Германия, август/септември 2022