Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Магдалена Костадинова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

ас. инж. Магдалена Костадинова
Кабинет Б744
Приемно време

Сряда 6.12. от 13:30 до 14:30 часа в кабинет Б744.

E-mail mkostadinova_fce@uacg.bg

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС)