Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Магдалена Костадинова

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации

ас. инж. Магдалена Костадинова
Кабинет Б744
Приемно време

3.07 (сряда, последно приемно време за този семестър) от 10:00 до 11:00 часа в лаборатория по строителни материали №17.

E-mail mkostadinova_fce@uacg.bg

Образование

Висше образование - Магистър-инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС)