Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Боряна Николова

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Боряна Николова
Кабинет 411Р
Приемно време

Приемно време за зимен семестър 2023/2024:

Понеделник от 10:30 до 12:30

 

*Промени в приемното време ще бъдат обявявани своевременно на сайта на университета. 

E-mail bnikolova_fgs@uacg.bg