Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Александър Трайков

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Александър Трайков
Кабинет Б433
Приемно време

ВНИМАНИЕ: Следващата информация се обновява текущо

Време за заверка на лекции по Строителна статика, СДСА и Компютърен анализ на конструкциите

С оглед намаляване на рисковете от събиране на много хора, препоръчвам организация, при която един студент представя студентските книжки и на други свои колеги.

14.01. (петък) 13:00 -13:30 ч каб.440

17.01 (понеделник) 11:30-12:00 ч. каб.440

19.01 (сряда) 11:30-12:00 ч. каб. 440

25.01 (вторник) 12:00-12:30 ч. каб.440

МОЛЯ СЛЕДЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО ЗА СЛЕДВАЩИ ДАТИ!

 

ИЗПИТНИ ДАТИ

Редовна сесия

Строителна статика I -  28.01 (петък) и 9.02 (сряда)

СДСА  - 29.01 (събота) и 9.02 (сряда)

 

Поправителна сесия

ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ 14.02 (понеделник)

 

НАЧАЛО ЗА ВСИЧКИ ИЗПИТИ - 9:00 часа, форма - имейл

Подробни указания за провеждането ще бъдат изпратени на груповите имейли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон 029635245/440
E-mail alex_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Строителна статика I и II част за специалност ССС

Строителна динамика и сеизмичен анализ за специалнист ССС

Компютърен анализ на конструкциите за специалност ССС

Метод на крайните елементи (основен и приложен курс) за магистърска програма "Конструктивно инженерство"

Езици

английски, руски, френски

Научни интереси

Компютърно моделиране на строителни конструкции

Нелинейно изследване на конструкции

Сеизмичен анализ на строителни конструкции

Членство

КИИП

IABSE

Научни и академични длъжности

доцент