Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Стоил Милков

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Стоил Милков
Кабинет Б745
Телефон 9635245/651
E-mail bonev_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1970

Лекционни курсове

1. Строителни материали за ССС - 2 курс 2. Строителни изолации за ССС - 3 курс 3. Специални композиционни материали (избираема дисциплина) - 4 курс

Образование

Висше, Специалност "ПГС", ИСИ - гр. София Докторантура - 1976 г., МИСИ - гр. Москва

Езици

Руски език - отлично Френски език - задоволително

Професионални умения

Строителни материали, строителни изолации

Научни интереси

Строителни изолации и строителни материали

Научна дейност

Топло и хидроизолации, възстановяване на сгради и съоръжения, нови материали

Членство

Член на СНС по строителни материали и изолации Председател на ТК61 към БИС