Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Иван Павлов

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Иван Павлов
Кабинет А305
Телефон 9635245/496
E-mail pav_fce@uacg.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

"Технология на строителството - 1 част", "Технология на строителството и охрана на труда" (за спец. "Архитектура"), "Охрана на труда и опазване на околната среда при строителство", "Довършителни работи в строителството", "Контрол на качеството и приемане на СМР", "Технология на реконструкцията на сгради и съоръжения" (МП), "Довършителни работи в строителството" (МП).

Образование

1972г. - магистър по строително инженерство, ВИАС (УАСГ). 1988г. - доктор. Специализации Италия,Рим - университет "La Sapienza" Франция,Париж - ACTIM

Езици

Френски език - писмено и говоримо Руски език - писмено и говоримо

Професионални умения

Технология на строителството Оценка на съответствието на строителните продукти - сертификат за одитор на СПК Здравословни и безопасни условия на труд при строителни дейности Опазване на околната среда при строителство Контрол на качеството в строителството

Други длъжности и дейности

Директор на "Център международна дейност и мобилност" Член на Академичния съвет Член на факуртетния съвет на СФ Зам. председател на НТССБ Ръководител на катедра "ТМС"