Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

гл.ас. д-р инж. Йордан Герински
Кабинет А407
Приемно време

Приемно време за периода 07 до 11 май 2021 г. за  обучение ще бъде:

 от 9:15 до 11:15 часа в кабинет 407

 

 

 

 

 

Телефон 9635245/689
E-mail gerinski@abv.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

 Основи на автоматизацията на хидромелиоративните системи. Автоматизация и модернизация на хидромелиоративните системи. ОВОС за специалност Урбанизъм.

Образование

Висше, УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ, специалност: ХМС

Езици

Руски език - писмено и говоримо Английски език-добро.

Научни интереси

В областа на напоителните и отводнителните системи,както и свързаните с тях съоръжения.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

напоителни системи, отводнителни ситеми, регулиране контрол и защита на напорни тръбни мрежи

Учебни материали

Qbasic
Б. Боянов

Хоби

 Пътешествия