Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Христо Дечев

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

доц. д-р инж. Христо Дечев
Кабинет Р425
Приемно време

Приемно време за периода на заверка на летен семестър  2024 г.

Всеки ден от 3ти юни до 7ми юни 2024 г. 

от 9:30 до 12:00

 

Телефон +359 878 401 600
E-mail hristo.m.dechev@gmail.com
Място и дата на раждане 01-04-1964 г.
Семейно положение женен с едно дете

Лекционни курсове

 МОГИ, Кадастър I

Образование

 Висше - магистър по "Геодезия, фотограметрия и картография", ВИАС

 Образователна и научна степен "доктор", УАСГ

Езици

 английски

Научни интереси

 Информатика, кадастър, обработка на геодезични измервания 

Участие в научно-изследователски проекти

 „Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”

Участие в международни проекти

Пилотен проект по програма PHARE за кадастър и имотен регистър - гр. Добрич.

Проект за изграждане на интегрирана информационна система на кадастъра и имотния регистър.

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 кадастър, геодезия, информационни системи, ГИС

Информация
изпит-18-03-2024
резултати от изпит

Хоби

 туризъм и фотография