Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

ас. инж. Костадин Николов

Геодезически факултет, Катедра Геодезия и геоинформатика

ас. инж. Костадин Николов
Кабинет Р413
Приемно време

Седмица за заверки, летен семестър уч. 2023/2024г.:

понеделник(03.06.2024) до петък(07.06.2024) от 14 до 17ч. в зала 406Р

Телефон 9635245/347
E-mail nikolovk_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен

Образование

Университет по архитектура строителство и геодезия - София,
специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"
Технически университет - София, специалност "Компютърни системи и технологии"

Езици

Руски
Английски
Френски

Професионални умения

Пълна проектантска правоспособност по геодезия и кадастър
Събиране и обработка на пространствени данни
Проектиране и внедряване на геоинформационни системи
Геоинформационни услуги
Администриране на компютърни системи и мрежи

Научни интереси

ГИС и геоинформационни технологии

Събиране и обработка на пространствени данни
Геодезия и кадастър

Математическа статистика
Компютърни системи и технологии

Членство

Член на камарата на инженерите по геодезия (КИГ)
Autodesk Faculty Member (Autodesk Community)

Ключови думи за научно-изследователска дейност

ГИС, Геоинформатика, Кадастър, INSPIRE, topology, GPS, coordinate transformations

Други длъжности и дейности

Системна поддръжка на учебни лаборатории по кадастър и ГИС