Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Тодор Костадинов

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Кабинет Р301;Р413
Приемно време

Вторник, 14-16 часа.

Телефон 9635245/433
Факс 866 6285
E-mail todork_fgs@abv.bg
Постъпил в УАСГ 1987

Лекционни курсове

1. Инженерна геодезия, част 2, лекционен курс за студенти IV курс,, сп. Геодезия, регулирана професия - от 2018 г. ; 2. Хидрографски измервания, лекционен курс за студенти IVкурс, сп. Геодезия, регулирана професия - от 2020 г.; 3.Инженерна геодезия, курс лекции за студентите от Факултета по транспортно строителство -до 2012 г..; 4.Хидрография, курс лекции за студентите от Геодезическия факултет,специализация "Приложна геодезия" ; 5.Инженерно-геодезически работи на акваториите, курс лекции за студентите от Геодезическия факултет, специализация "Приложна геодезия". 4.Инженерна геодезия, курс лекции за студентите от Строителния факултет-англоезично обучение - до 2010 г.

5. Геодезически работи при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти - курс лекции за студентите от Геодезическия факултет, специализация "Приложна геодезия"

Образование

Висше,1975- 1980 г.;Висш инженерно-строителен институт,София, специалност "Геодезия, фотограметрия и картография"; Докторантура, 1983-1987 г. - Русия, Москва, Московски институт по геодезия, аерофотоснимки и картография.

Езици

Английски, руски

Научни интереси

Области: Приложна геодезия:инженерна геодезия,хидрография,устройство на териториите, вертикално планиране

Научна дейност

Разработка на хидроакустична апаратура и софтуер за обработка на хидрографски измервания, изследване на наносните отложения и наносния транспорт в големи водни басейни, дистанционни методи за изследване на пространственото състояние на инженерни обекти

Членство

От 2006 г. член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. От 2009 г. член на Управителния съвет на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; от 2011 г. -Зам. председател на националната секция "Геодезия, приложна геодезия"; От 2010 г. Член на Управителния съвет на НТС "Геодезия и земеустройство"

Участие в научно-изследователски проекти

2012-2013 г. "Портативна мултифункционална хидрографска система с радиоуправляем носител., научно - изследователски проект по план на УАСГ, № БН 138;

2015-2016 г. "Автоматизирана система за геодезичев контрол при изграждане на мостови носещи конструкции по метода на конзолното бетониране"

Участие в проектиране и строителство

1. Хидрографска снимка на яз. Искър и извеждане на нови ключови криви,1995 г. 2. Хидрографска снимка на яз. Студен кладенец и извеждане на нови ключови криви, 2001 г. 3. Изследване на наносите на яз. Йовковци,2001 г. 4. Хидрографска снимка на р. Дунав, км.793-801 за нуждите на проект "Дунав мост 2", Видин - Калафат,2003 г. 5. Изследване на наносите на яз. Ясна поляна и яз. Камчия,2004 г. 6. Хидрографска снимка на яз. Ясна Поляна и извеждане на нови ключови криви, 2006 г. 7. Хидрографска снимка на яз. Асеновец и извеждане на ключови криви, 2008 г. 8. Начално измерване на наносните профили на яз. Асеновец, 2008 г. 9. Проект за вертикално планиране на логистичен център "Schenker",гр. Божурище,2008 г. 10..Хидрографска снимка на Езеро в кв. Искър, гр. София – 2008 г. 11.Изследване на експлоатационното и техническо състояние на язовири Суходол","Мрамор","Сеславци" и "Мърчаево", 2009 г. 12.Авторски надзор на обект "Логистичен център", гр. Божурище,2008-2009 г. 13. Измерване на наносите на яз. "Ясна поляна" - 2015 г.; 14. Определяне на обема на добити инертни материали от наводнени кариери с. Бошуля, общ. Септември" ; 15. Изследване на наносите на яз. Камчия",  2018 г.;16. Измерване на температурния шлейф на   топлия канал на АЕЦ Козлодуй в р. Дунав - 2019 г.

Участие в международни проекти

2003 г. - Danube Bridge "Vidin - Kalafat"- Topographic and hydrographic survey of the Danube river bed.

2012-2013 г. - "Improving flood prevention and flood hazard awareness trough the development of a standardized aproach for small dams risk assessment and management based on European best practices and shared experience"(DAMSAFE)

Научни и академични длъжности

2004 г. - 2007 г. - Ръководител катедра "Приложна геодезия" ;2008 г. - 2011 - Ръководител катедра "Приложна геодезия"; 2012- 2015г- ръководител катедра "Приложна геодезия",2016-2019г.-ръководител катедра "Приложна геодезия"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

приложна геодезия,хидрография,хидроакустика,GPS

Други длъжности и дейности

2011- Директор център" Система за управление на качеството и акредитация" при УАСГ;

2012 г - Зам. Председател на НС "Геодезия, приложна геодезия" на КИИП

2008 - Член на комисия по присъждане на проектантска правоспособност към РС "Геодезия, приложна геодезия" на КИИП

Книги
Конспекти

Учебни материали

Информация

Есенна поправителна сесия -ИГ,ХИ
Изпитни дати по ИГ и ХИ -09.2020/доц. Т. Костадиновб

Хоби

Лов, риболов, вкл. подводен, водни спортове, колоездене, тенис