Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Евгени Кръстанов
Кабинет Р412
Приемно време

Понеделник 12:00-13:00

Сряда 15:00-16:00

Телефон 9635245/328
E-mail krastan_fgs@uacg.bg

Лекционни курсове

Подробни устройствени планове - курс лекции за студентите специалност Геодезия (редовно и задочно); Вертикално планиране - курс лекции за студентите специалност Геодезия (редовно и задочно); Инженерна геодезия - курс лекции за студентите от специалност ССС; Административно обслужване в строителството - изборна дисциплина за специалност Геодезия ( редовно и задочно ); ИГР при проектиране на инфраструктурни и комплексни обекти - курс лекции за студентите специализация " Приложна геодезия " ( редовно и  задочно )

Образование

1994 г. Висше образование, УАСГ, специалност - Геодезия; 2019 г. образователна и научна степен доктор.

Езици

руски - добре немски - средно

Професионални умения

инженерно-геодезически работи свързани с проучването,проектирането ,изграждането и екплоатацията на сгради и съоръжения

Научни интереси

приложна геодезия : инженерна геодезия, вертикално планиране, подробни устройствени планове,геодезия, история, география.

Научна дейност

Участие в юбилейна научна конференция "65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия ", с доклад на тема: " Изследване на хоризонтални и вертикални деформации на механизирани метални мостове приети на въоръжение в Българската армия "

Участие в юбилейна научна конференция " 70 години Университет по архитектура, строителство и геодезия " ( 15-17 ноември 2012 г.) с доклади на тема: " Проект за изграждане на писта за Формула 1- град Сливен " и " Геодезически дейности при строителство на временен военен мост "

Участие в проектиране и строителство

- инженерно-геодезически работи на свлачище на път III-607 при км.74+100, с.Драшкова поляна ( възложител ИАП - Ловеч ) - инженерно-геодезически работи на свлачище в с.Малиново кв.25, общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище в с.Казачево ,общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище № 10.4639.01, с.Малиново, кв.47 и кв.61,общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище № 10.4382.02,с.Лисец,ул. " Стара планина",общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище № 10.4682.02 с.Лисец,ул." Албания ",общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище № 10.7225.02 път IV-35314 Йоглав-Тепава, общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище № 10.4395.06, кв.Гозница, общ.Ловеч - инженерно-геодезически работи на свлачище на път II-35 Троян-Кърнаре на км.86+445 - част геодезия при проектиране и изграждане на рекреационен център на НАДИН ,кв.Гърдова глава, гр.София - експертиза за Софийска окръжна прокуратура относно сметището на Златица-Пирдоп-Челопеч - кадастрален план с.Реброво-запад,общ.Своге - геодезически дейности по възстановяване на гори в с.Редина и с.Лесков дол, общ.Своге - геодезически дейности по възстановяване на земеделски земи в общ.Антоново, обл.Търговище

част геодезия при проектиране и изграждане на социален център в гр.Ловеч 2011 г.

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

инженерна геодезия, вертикално планиране, устройство на териториите,геодезия, история, география

Други длъжности и дейности

 Академичен наставник на студентска практика по проект финансиран от оперативна програма " Развитие на човешки ресурси ", съфинансиран от Европейски социален фонд

Публикации

Евг.Кръстанов,Н.Денев Изследване на хоризонтални и вертикални деформации на механизирани метални мостове приети на въоръжение в Българската армия, 2007 г. Евг.Кръстанов,Ел.Рангелава Календарът - от древността до наши дни, 2000 г. Евг.Кръстанов,Л.Павлова Фотограметрично документиране на стенописи от Боянската църква, 1995 г. Евг.Кръстанов,Л.Павлова Съвременни методи за фотограметрично документиране на стенописи, 1995 г.

Евг.Кръстанов,Н.Денев Геодезически дейности при строителство на временен военен мост, 2012 г.

Евг.Кръстанов,Ст.Захова Проект за изграждане на писта за Формула 1- град Сливен, 2012 г.

Евг. Кръстанов, Геодезическо осигуряване при устройване на военни мостове на плаващи опори в граждански условия,2017 г.

Друга информация

 evgenikrastanov68@gmail.com

Хоби

авиомоделизъм,военна история, география, картография