Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

проф. д.н. инж. Станислав Василев

Геодезически факултет, Катедра Фотограметрия и картография

Център за качеството и акредитация - Ръководител

проф. д.н. инж. Станислав Василев
Кабинет P238
Приемно време

Вторник 12-13 часа

Телефон 0888001424
E-mail vasilevs_fgs@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 1993

Лекционни курсове

Основи на картографирането (специалност Геодезия)

Топографско картографиране (специалност Геодезия)

Цифрова картография и ГИС (в спец. Картография и ГИС)

Топографска картография (изборна дисциплина) 

Научни и академични длъжности

 Професор с решение на научно жури от 17.09.2012 г.
     тема на монография: Топографската знакова система

Доктор на техническите науки с решение на ВАК от 20.03.2008
     тема на дисертация: Основи на картосемиотиката

Доцент с решение на ВАК от 31.01.2001 г.

Доктор с решение на ВАК от 11. 02.1998 г.
     тема на дисертация: Картографска генерализация в цифрова среда

 

Други длъжности и дейности

Председател на секция "Картография" на ФНТС

Друга информация

Публикации


Seasonality of Precipitation in the Danube River Lower Basin
Нина Николова, Станислав Василев , Валентина Ванкова

Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания


Правила за заверка


ДругиИнформация