Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

инж. Лилия Балабанова

Ректорат, Катедра Отдел "Учебни дейности" - Инспектор

Геодезически факултет, Катедра Устойчиво земеползване и управление на имоти - Инженер поддръжка

инж. Лилия Балабанова
Кабинет P212, Р419а
Телефон 0884068133, 9635245/460, 9635245/301
E-mail liliab_fgs@uacg.bg