Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев

Хидротехнически факултет, Катедра Хидравлика и хидрология

гл.ас. д-р инж. Сава Тачев
Кабинет А401
Приемно време

Катедрена лаборатория, Корпус А, Ниво -1

Понеделник 9:00-10:00

Телефон 0898572922
E-mail sava371@abv.bg
Семейно положение женен

Лекционни курсове

Речна морфология и корекции на реки

Хидрология и Хидравлика

Водно дело

Образование

Университет по архитектура, строителство и геодезия, София 10.2000 г.– 07.2005 г. Магистър инженер по хидротехническо строителство Диплома No. Х 010259/2005 г.

Френска Езикова Гимназия “Антоан дьо сент Екзюпери”, гр. Пловдив 09.1995 г. - 05.2000 г. Средно образование

Езици

Компетентност за четене, разговор и писане от 1 до 5 (1-отлични, 5-слабо) • френски 1 2 2 • Английски 3 3 4

Научни интереси

Речна морфология и корекции на реки,

Морски брегозащитни и пристанищни съоръжения,

Хидравлика, Хидравлични моделни изследвания.

Членство

-Камара на Инженерите в Инвестиционното Проектиране - КИИП

-Българска Асоциация по Водите - БАВ

- Българска асоциация на архитектите и инженерите консултанти - БААИК

Участие в научно-изследователски проекти

1. Научноизследователски проект № НТС02/110/2010г. на тема “Числени модели за оценка на риска от наводнения в бреговата зона в резултат на климатичните промени”;
2. „ОЦЕНКА НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ВОДОСБОРА НА Р. МЕСТА” по договор № –ДО 02-130/15.12.2008;
3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕКОЛОГИЧНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДНОТО И ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА РЕКА МАРИЦА И ПРИТОЦИТЕ Й;
4. Хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води на яз.”Ракочевица” – Благоевград;
5. Хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води на яз.”Камчия” – гр. Бургас;
6. Математическо моделиране на вълновия режим на яхтено пристанище „Марина Елените Виктория“;
7. Математическо моделиране на трансформацията на вълнението в зоната на яхтено пристанище “Sunset”, гр. Поморие, 2005;
8. Определяне на хидроложките и хидравлични характеристики на река Дунав, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на АЕЦ "Белене", 2009/2010г.;
9. Хидравлични моделни изследвания на преливник за хидрометрично съоръжение на р. Гашня – ляв приток на р. Въча, 2010 г.;
10. Хидравлично моделно изследване на съоръженията за отвеждане на високите води на яз. “Пловдивци”
 

Участие в проектиране и строителство

1. Канализация на с. Душанци – реконструкция на Главен колектор I и отливен канал, Юли 2005 г. – Август 2005 г.;
2. Яхтено пристанище "Сънсет" - Поморие, Юли 2005 г. – Август 2005 г.;
3. Укрепване свлачище на път гр. Елена – с. Мийковци, Юли 2005 г. – Август 2005 г.;
4. Яхтено пристанище “Сънсет” – Поморие – Математическо моделиране на вълновия режим, Юли 2005 г. – Август 2005 г.;
5. Укрепване на път III - 3701 – Етрополе -Рибарица-Ямна при км16+075, Септември 2005 г.;
6. Експертиза за възможността за изграждане на брегозащитно и плажозадържащо съоръжение пред южния плаж на град Несебър – нов град, Септември 2005 г. – Октомври 2005 г.;
7. Нефтено пристанище “Росенец” – Хидрографско обследване на дъното пред Пирс № 2, Октомври 2005 г.;
8. Рехабилитация на нефтено пристанище “Росенец”, Август 2005 г. – Октомври 2005 г.;
9. Укрепване на свлачище и охранителна канавка в с. Дичин, общ. В. Търново, Октомври 2005 г. – Ноември 2005 г.;
10. Укрепване свлачище на общински път с.Лесичарка-с.Стойчевци - Община Габрово, Ноември 2005 г.;
11. Път IV - 37021, Пирдоп-Панагюрище от км 0+440 до км 4+586 – Съоръжения, Август 2005 г. – Ноември 2005 г.;
12. Драгажни работи пред Пирс 2 на НТ "Росенец", Декември 2005 г.;
13. Реконструкция на стоманобетонов мост на ул."Жечка Карамфилова", с.Рудник, общ.Бургас, Декември 2005 г.;
14. Укрепване свлачище кв. Маркотея гр. Габрово, Януари 2006 г. – Април 2006 г.;
15. Хидравлични изчисления на участъка на р. Дунав при о-в Вардим, Юли 2006 г.;
16. Хидравлични изчисления на участък от р. Славци, гр. Пирдоп, Август 2006 г. – Септември 2006 г.;
17. Хидравлични изчисления на участък от р. Янтра, гр. Велико Търново., Ноември 2006 г.;
18. Укрепване на бреговете на река "Славци" от мост 3 до мост на ж.п.линия в гр. Пирдоп. Подпорни стени., Ноември 2006 г. – Януари 2007 г.;
19. Яхтено пристанище "Балчик" - Кейова стена, гр. Балчик, Февруари 2007 г.;
20. Възстановяване проводимостта на река Струма в границите на гр. Перник. Участък от км. 4+777 до км. 5+712;
21. Работен проект за преустройство на бързотока и трамплина на преливника на яз. “Камчия”;
22. Работен проект за МВЕЦ “Ухловица” – Напорен тръбопровод;
23. Оценка на състоянието на “Пристанище Лом”, гр. Лом;
24. Изчисляване на хидравличния удар в напорния тръбопровод на канализационна ПС “Дивдядово за подобрение на водния цикъл на гр. Шумен
25. Изчисляване на хидравличния удар в напорния тръбопровод от ПС Рельово;
26. Прединвестиционно проучване за проект удвояване и елeктрификация на ЖП линия Карнобат – Синдел, участък № 4: междугарие Лозарево – Завет, подучастък №1: Лозарево – Прилеп, част Хидротехническа – Корекция на рака Патомишка;
27. Хидравлични изчисления за река Дунав в участъка между км. 504,8 и км 511,0;
28. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УСТОЙ НА МОСТ И КОРЕКЦИЯ НА Р. ВЪЧА НА ПЪТ III –197 ”БОРИНО – ДЕВИН” ПРИ КМ. 79+660, част Хидротехническа;
29. Комплексно обследване в района на град Цар калоян с оглед установяване на причините за наводненията от месец август 2007 година на територията на община Цар калоян;
30. Корекция на р. Осъм, възстановяване дига и берма при хкм 63+400, част Хидротехническа и част ПБЗ;
31. Хидравлични изчисления на участък от реката преминаваща през с.Ясна поляна, Област Бургас;
32. Хидравлични изчисления на участък от реката преминаваща през с.Ново. Паничарево, Област Бургас;
33. Хидравлични разчети за канала между езеро Вая и акваторията на Черно море;
34. Изготвяне на работен проект на водохващане и помпена станция за “Монбат” АД, гр. Монтана;
35. Работен проект за МВЕЦ “МЕСТА 1” – Напорен тръбопровод
36. Работен проект за МВЕЦ “БРЕЗЕ” на р. Широколъшка – Напорен тръбопровод.
37. ОБЕКТ: „АВАРИЙНО МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МЕЖДУГАРИЕТО ДЯКОВО – ДУПНИЦА ОТ КМ 82+440 ДО КМ 82+975 И ОТ КМ 85+000 ДО КМ 89+692 С ОБЩА ДЪЛЖИНА 5 227 МЕТРА (В ТОВА ЧИСЛО ТУНЕЛ №2 ОТ КМ 88+016 ДО КМ 88+274 С ДЪЛЖИНА 258 МЕТРА) ПО 5-ТА ЖП ЛИНИЯ” - ЧАСТ: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА
38. Реконструкция на мостово съоръжение над река Струма при km 0+610 на Общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански/ - /ІІІ-1082/" - Част: ХИДРОТЕХНИЧЕСКА
39. Проектиране корекциите на реки „Манастирска” и „Лъкинска”, в участъка им в урбанизираната територия на община ЛЪКИ, област ПЛОВДИВ
40. Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч
41. Проектиране на корекция на р. Валявица, гр. Сапарева баня, общ. Сапарева53. баня, обл. Кюстендил
42. Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете54. на р. Огоста в урбанизираната територия на гр. Монтана, община Монтана
43. Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за55. предотвратяване на наводнения на река „Луда Мара” в най-южната и част от моста на „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, общ. Петрич
44. Корекция на р.Марица, корекционни мероприятия по десния бряг на реката,56. км.34+000 при гр. Любимец, обл. Хасковска
45. Корекция на р.Съзлийка, прекъснати двустранно диги на приток на57. р.Съзлийка при км.8+780, землище с.Пясъчево,общ.Симеоновград, обл.Хасково
46. Корекция на р.Съзлийка-прекъсната лява дига на Корекция на р.Мусачевска58. при км.0+330 от устието, прекъсната лява и дясна дига при км.0+430 от устието, прекъсната дясна дига на км.0+550 от устието, землище с.Калугерово, общ.Симеоновград, обл.Хасково
47. Изготвяне на работен проект за хидрометрично съоръжение във вида на59. мерен преливник на река Гашня – ляв приток на река Въча
48. Корекция на р. Потурнашка в участъка междумостът на републикански път60. II-99 Бургас-Царевои вливането в Черно море при комплекс “Оазис”
49. Проект:“Изготвяне на Технически проект за закриване и рекултивация на61. общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в м. „Сулюманица”, гр. Пирдоп и провеждане на морфологичен анализ на битовите отпадъци генерирани на територията на община Пирдоп “ - Задача 1. Технически проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци намиращо се в м. Сулюманица, гр. Пирдоп – ХТС
50. Укрепване и изграждане на предпазна дига срещу високи води при моста на62. км 71+900 в междугарието Зверино – Черепиш по 2-ра главна жп линия София – Г.Оряховица – Варна
51. TЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА КОРЕКЦИЯ НА НА УЧАСТЪК ОТ Р. ГОЛЯМА РЕКА63. (КАНАКЛИЙСКА/БОЮКЛИЙСКА) В ЗОНАТА НА МОСТА НА КМ. 304+779 И УЧАСТЪКА СЛЕД НЕГО
52. Хвостохранилище "Медет" - Рекултивация на откоси и площи извън границите64. на концесията, изграждане на дренажни и отводнителни съоръжения в зоната на стените - Част:Хидротехнически съоръжения - дренажни и отводнителни съоръжения в зоната на стените

53. Изготвеният Работен проект е за обект: “Рехабилитация и реконструкция на общински път” с местоположение: Улица с осови точки 2298 ÷ 2299 ÷ 2300 ÷ 2301 ÷ 2302 по регулационния план на гр.Дупница, одобрен със Заповед № 364 / 26.05.1997 год., (имот с идентификатор № 68789.29.161 по КК на гр.Дупница), имот с идентификатор № 68789.21.216, имот с идентификатор № 68789.80.2048, част от имоти с идентификатори №№ 68789.21.146, и № 68789. 21.95 по КК на гр.Дупница, одобрена със Заповед № 300-5-56 / 30.07.2004 год. , 2015г.

54. “Предотвратяване на риска от наводнения чрез реконструкция на бреговете на р. Огоста в урбанизираната територия на гр.Монтана между пешеходната пасарелка на ул. “Любен Каравелов” при МБАЛ “Стамен Илиев” АД и моста на обходния път II-81 на гр. Монтана, община Монтана”, 2015 г.

55. “Предотвратяване на риска от наводнения чрез укрепване на бреговете и коритото на р. Скът в урбанизираната територия на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина”, 2015 г.

56. "ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪЛНОЛОМ БУРГАС", ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ”ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” Клон - Териториално поделение пристанище Бургас, 2015 г.

57. “Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет””, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕКО МЕДЕТ ЕООД, гр. Панагюрище, 08-10.2016 г.

58. „Възстановяване водопроводимостта на открит отводнителен канал, реконструкция и ремонт на пътни и пешеходни мостови съоръжения , находящи се между двете прилежащи улични платна на ул." Васил Левски", с.Константиново, община Варна", ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Кметство Константиново, Община Варна, 09-10.2016 г.

59. Изготвяне на двуфазен /идеен и работен/ проект за ремонт на подводящите канали на трите циркулационни помпи в Циркулационна помпена станция №2 на „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, 05.2016 г.

60. Преустрояване на речен бент на р. „Вит“ в м. „Калето“ за напояване на земеделски имоти в масиви с номера 31,32,33,34,80,81, намиращи се в землището на с. Дерманци EKKATE 20688, община Луковит, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ВИТПРОМ” ООД, 07.2016 г.

61. “Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с.Вишнево и напорен резервоар за с.Оряховец, Община Баните” I етап - Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с.Вишнево, Община Баните, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Баните, 08-09.2016 г.

Научни и академични длъжности

Гл. ас. д-р

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Речна морфология и корекции на реки, Морски брегозащитни и пристанищни съоръжения, Хидравлика, Хидравлични моделни изследвания, Хидротехническо строителство

Други длъжности и дейности

"СТРОЙНОРМ" ЕООД - Управител, проектант и експерт строителен надзор

Публикации

1. Тачев С., Изследване влиянието на хидравличните характеристики на течението върху размера на местната ерозия около мостови опори, Годишник на УАСГ – София, Том XLIII 2008-2009, Свитък VI;
2. Тачев С., Лисев Н., Кукурин Вл., Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия около тях - Юни 2011 г.;
3. Тачев С., Лисев Н., Филипов Св., Изследване влиянието на формата и размерите на мостовите опори върху скоростното поле на течението около тях, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;
4. Казаков Б., Лисев Н., Тачев С., Хидравлично изследване на шахтов преливник на яз. “Ракочевица” - Май 2007 г.;
5. Тошев Д., Лисев Н., Чолаков Т, Тачев С., Техническо решение за подобряване на хидравличното действие на преливника на яз. “Камчия” - Септември 2008 г.;
6. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Съвременни тенденции в управлението на градски води - Юни 2011 г.;
7. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Дънен праг за укрепване участък на р.Струма след моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;
8. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Приложение на комбинирани елементи от телена мрежа и запълнител от инертен материал за укрепване бреговете на равнинни реки, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;
9. Лисев Н., Тачев С., Костов Вл., Мерки за укрепване на стените и дъното на корекцията на река чая в границите на гр. Асеновград, Международна конференция за пристанищна инфраструктура, укрепване на свлачища и брегозащита COASTAL PROJECTS 06.2012 Варна;
10. Казаков Б., Лисев Н., Цанков Б., Тачев С., Изследване на термичното замърсяване на река Дунав след заустване на топлите води от АЕЦ “Белене”, 15-17.11.2012г., 70 години УАСГ - Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012;
11. Кукурин Вл., Тошев Д., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Захариев А., Анализ на причините за разрушаване на яз. “Иваново” и формиралата се в резултат на това катастрофална вълна, 15-17.11.2012г., 70 години УАСГ - Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012;

12. Кукурин Вл., Тачев С., Определяне на заливаемите площи при преминаване на високи води по р. Осъм в границите на гр. Ловеч с помощта на хидравличен модел, Списание “Водно дело”, брой 3/4 2012 г.;

13. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Определяне размера на местната ерозия на дъното на р. Струма около опорите на моста на общински път BLG1243 /І-1, Кресна-Сандански, Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2008-2012, Свитък VII, Водно дело;
14. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Укрепване на коритото на р. Джерман с цел предотвратяването на щети по жп линия Дяково – Дупница, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;
15. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Създаване на математически модел за конкретен пилотен участък в среда на някой от съществуващите 1D и 2D модели с прилагане на GIS. Сравнение на резултатите получени с еднодименсионални и двудименсионални модели при изготвяне на карти на заливаемите площи при високи води в речните течения – Годишник на УАСГ – София, Том XLV 2011-2012, Свитък VIII, Научни изследвания 2011;
16. Тачев С., Изследване на хидравличните параметри и местната ерозия при опорите на моста над р. Пясъчник на обходен път на с. Tруд, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” 13-15.09.2012г., ВСУ “Черноризец Храбър, гр. Варна;
17. Кукурин Вл., Тошев Д., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Оценка разрушаването на яз. “Иваново” и моделиране на породената от това катастрофална вълна, МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” 13-15.09.2012г., ВСУ “Черноризец Храбър, гр. Варна;
18. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Проблеми свързани с ж.п. линии премостващи речни течения или преминаващи в близост до тях; Международна конференция за железопътна инфраструктура и съоръжения RAILWAY PROJECTS 18.10.2012 София;
19. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Хидродинамично моделиране на речен участък с променлив режим на течението – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012;
20. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Местна ерозия след нисконапорни хидротехнически съоръжения – Годишник на УАСГ – София, Том XLVI 2012-2013, Свитък VIII, Научни изследвания 2012;

21. Lisev N., Tachev S., Kukurin V., Practical Aspects Of Application Of EU Flood Directive In Bulgaria, Numerical Simulation Tools for Protection of Coasts against Flooding – Project Consortium Meeting and 3rd Research Seminar – SimCoast, Varna, 25-29.06.2012
22. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Мерки за борба с наводненията в р. българия в контекста на новата директива за наводненията на ЕС- Юни 2011 г.;
23. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Моделиране на вълновите характеристики в района на рибарско пристанище “Сарафово”, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора
24. Кукурин Вл., Лисев Н., Печинова М., Тачев С., Изследване разпространението на катастрофалната вълна породена от разрушаването на яз. “Иваново”, ДВАДЕСЕТ И ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 7-8 ЮНИ 2012, Съюз на учените Стара Загора;
25. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Мерки за укрепване на речното корито на р. Искър в зоната на свлачище край с. Кунино – Ден на водата 22.03.2013
26. Тодоров П., Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Укрепване дъното на р. Струма при прехода на транзитен газопровод край с. Вълково – Ден на водата 22.03.2013
27. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Съображения при избора на подходящ хидравличен модел за изготвяне на карти на опасността от наводнения – ШЕСТИ БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ СЕМИНАР “Практика и изследователска дейност в управлението на риска от наводнения – УАСГ - 07.11.2013г.;
28. Лисев Н., Тачев С., Кукурин Вл., Тодоров П., Хидравлично изследване на преливни съоръжения във връзка с актуализация на оразмерителните високи води – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г.;
29. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., Хидравлично изследване на нестационарните процеси в деривационния канал на МВЕЦ“Кунино” – НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „Язовирното строителство – фактор за устойчиво развитие на водния сектор“– УАСГ - 08.11.2013г.
30. Тачев С., Лисев Н., Кукурин Вл., Тодоров П., Осигуряване на заустване на дъждоотливни тръби от преливници чрез удълбочаване и стабилизиране дъното и бреговете на равнинни реки, 56-та МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА СЕСИЯ МИННО ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ.ИВАН РИЛСКИ“, 17.10.2013 г., гр. София – Постер
31. Лисев Н., Тачев С., ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПРОЕКТ УДВОЯВАНЕ И ЕЛEКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ КАРНОБАТ – СИНДЕЛ, УЧАСТЪК № 4: МЕЖДУГАРИЕ ЛОЗАРЕВО – ЗАВЕТ, ПОДУЧАСТЪК №1: ЛОЗАРЕВО – ПРИЛЕП, КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ПАТОМИШКА, 60 години Хидротехнически факултет – 2009 г., гр. София – Постер
32. Kukurin Vl.,Lissev N., Todorov P., Tachev S., Vassilev I., Dam Break Wave Study of Water Supply Reservoir, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция
33. Todorov P., Lissev N., Kukurin Vl., Tachev S., Hydraulic Model Study of Water Supply Reservoir Flood Discharge Structures, 6-та източноевропейска младежка конференция за водно дело, 27-30.05.2014 г., гр. Истанбул, Турция
34. Zahariev Ang., Lissev N., Tachev S., Kukurin Vl., Todorov P., ASPECTS OF THE DESIGN AND CONSTRUCTION OF FISH PASSES IN BULGARIA, HIDROENERGIA 2014, 21-23 MAY 2014, ISTANBUL, TURKEY
35. Кукурин Вл., Лисев Н., Тачев С., Тодоров П., ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО С ВТОРИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА Ж.П. ЛИНИЯ, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014
36. Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., Тодоров П., MATEMATИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ЛИТОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В РАЙОНА НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ гр.БЯЛА, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014
37. Кукурин Вл., Тодоров П., Тачев С., Василев Ив., ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА КАРТИНА ВЪВ ВРЪЗКА С УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ В РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. ИСКЪР, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014
38. Тодоров П., Лисев Н., Кукурин Вл., Тачев С., СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА, ПРЕМИНАВАЩИ ПРЕЗ ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. ПРОВАДИЙСКА, ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, посветена на 70 години от основаването на Съюза на учените в България, Съюз на учените Стара Загора, 5-6 юни 2014

Друга информация

Ръководител проект при изпълнението на следните обекти:
• “Корекция на река Луда Яна в участъка между пасарелка на км 0+960 и мост на км 1+223, град Панагюрище”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161РО001/1.4-06/2010/014 по Оперативна програма „Регионално развитие”;
• „Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул. Цариградско шосе до заустването на река Очушница – етап 1”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/013 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Експертизи:
• Техническа експертиза за установяване на техническото състояние на бреговете, речното корито, брегоукрепителните съоръжения и мостовете на р. Асеница;
• Техническа експертиза за Административна сграда на ул. Верила №5, гр. София
• Конструктивно обследване за определяне състоянието на съществуваща сграда находяща се в УПИ IV-10, кв.371, м. ГГЦ-Г-6-II част, ул. “Цар Асен I”, гр. София
• Съдебно – техническа експертиза за подобект: “Брегоукрепителна дамба” от обект: “Брегоукрепване на плаж “Бяла – Чайка” до плаж “Бяла – юг – I етап”

Информация

Хоби

Ски