Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р арх. Анна Аврамова

Архитектурен факултет, Катедра Индустриални сгради - Преподавател (пенсиониран)

доц. д-р арх. Анна Аврамова
Кабинет А718
Телефон 9635245/389
E-mail avramova_far@uacg.bg
Постъпил в УАСГ - Напуснал 1980 - 2012

Членство

Членство в професионални организации: 1.Съюз на архитектите в България (САБ) от 1970 -Председател на творческа секция “Производствени сгради” към САБ – от 1996 -Член на Управителния съвет на САБ – 1990-1996 -Член на Комисиите по научно-изследователска и издателската дейност на САБ (1990-1996) -Секретар по творческите въпроси на САБ (1990–1993) 2.Група „Цвят” – България (интердисциплинарно научно сдружение за изследване и използване на цветовете към Международната асоциация по цвета – АІС) – от 1996 3.Комисия 66 “Industrial Building - Places for Work ” към International council of Building (CIB) – 1994-96 4.Работна група “Places for Work and Planning” към International Union of Architects (UIA) – 1994-96