Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Борислава Николова

Строителен факултет, Катедра Масивни конструкции

доц. д-р инж. Борислава Николова
Кабинет 446
Приемно време -
Телефон 9635245/523
E-mail nikolova_borislava@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2008

Лекционни курсове

  1. "Основи на строителното дело" - спец.Геодезия, II курс
  2. "Обследване и изпитване на сгради и съоръжения" - спец.ССС, IV курс, англоезично обучение

 

Образование

01.IV.2003 - 30.IX.2006 УАСГ - доктор

докторантура на тема „Усилване на зидани конструкции, достигнали гранични състояния, със съвременни полимерни и композитни материали”

28.VIII.1992 - 28.VII.1998 УАСГ - строителен инженер

"Промишлено и гражданско строителство"

Езици

• английски език - много добрe

• италиански език - много добре

• руски език - много добре

 

Професионални умения

• проектиране на строителни конструкции

• преподавателска дейност

• научно-изследователска работа

• експериментална и лабораторна работа

Участие в проектиране и строителство

Мегапарк, София

Sofia Airport Center „Tishman”, София

Летище София – нов терминал, фингър, паркинги и гаражи

Парадайс бийч - хотелски комплекс, Елените

Хотел ”Хилтън” - София

Гранд хотел София, София

• други жилищни и обществени сгради

Ключови думи за научно-изследователска дейност

стоманобетонни конструкции, зидарии, усилване, композитни материали, еврокод

Публикации

1. Николова Б., Рангелова Ф., Паничков Д. “Един начин за възстановяване експлоатационната годност на носещи тухлени зидове, достигнали някое от недопустимите гранични състояния“, Трета Национална конференция с международно участие “Проектиране и строителство на сгради и съоръжения – DCB2004”, Пловдив, 7-10 октомври, 2004.

2. Nikolova, B., Rangelova, F., Panichkov, D. “Rehabilitation of the Bearing Capacity of the Masonry Wall with the GFRP (Experimental Study)”, Fifth International Conference on Composite Science and Technologies (ICCST/5), Sharjah, United Arab Emirates, February 1-3, 2005 (accepted for publicaion).

3. Nikolova, B., Rangelova, F., Panichkov, D. “Composites Repair Technology - Constructive Solution on Masonry Wall’s Strengthening (Experimental Study)”, SAMPE 2005 Symposium & Exhibition (50th ISSE) “New Horizons for Materials and Processing Technologies”, Long Beach Convention Center, Long Beach, California, USA, May 1-5, 2005.

4. Nikolova, B., Rangelova, F., Panichkov, D., "Experimental Evaluation of the Masonry Wall’s Strengthening with the Advanced FRP Elements”, The Fourth Middle East Symposium on Structural Composites for Infrastructure Applications “MESC-4”, Alexandria, Egypt, May 20-23, 2005.

5. Николова, Б., Паничков, Д., Рангелова, Ф. “Възстановяване експлоатационната годност на носещи тухлени зидове - експериментално изследване”, Научна Конференция с международно участие ВСУ 2005, Висше Строително Училище “Любен Каравелов”, София, 26-27 Май 2005.

6. Nikolova, B., Rangelova, F., Panichkov, D. “Strengthening the Seismic Performance of the Masonry Wall – Experimental FRP Application”, An International Conference of the Civil Engineering Infrastructure Systems (CEIS) 2005, Beirut, Lebanon, June 6-8, 2005.

7. Nikolova, B., Rangelova, F., Panichkov, D. “Retrofitting of the Bearing Masonry Wall for Seismic Loads – Experimental Study with Application of the FRP”, Third International Conference on Construction Materials: Performance, Innovations and Structural Implications “ConMat’05”, Vancouver, Canada, August 22-24, 2005.

8. Николова Б., Паничков Д. “Експериментално изследване на носещи тухлени зидове, достигнали гранично състояние, усилени с помощта на влакнесто-армирани полимерни композитни материали“, Юбилейна научна конференция „65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 17-18 май, София.

9. Николова Б., Баракова Н., Абдулахад Е., Паничков Д. “Експериментално изследване на тухлени зидове, усилени със съвременни композитни материали“, Международна научно-приложна конференция “Ние строим инфраструктурата на България”, УАСГ, София , 29-31 октомври, 2009.

10. Баракова Н., Николова Б., Абдулахад Е., Паничков Д. “Изследване на носещата способност на тухлен зид, усилен с композитни материали“, Международна научно-приложна конференция “Ние строим инфраструктурата на България”, УАСГ, София , 29-31 октомври, 2009.

11. Николова Б., Паничков Д. “Експериментално изследване и сравнение на тухлени зидове, усилени със съвременни композитни материали“, Първа научно-практическа конференция „Усилване на строителни конструкции с композитни материали”, Варна, 8 декември 2009.

12. Абдулахад Е., Христов П., Паничков Д., Димов Д., Николова Б. „Курсови протоколи по “Обследване и изпитване на строителните конструкции и съоръжения”, УАСГ, София, февруари 2010