Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Кабинет 419
Приемно време

За периода 03-12.01.2024 г.:

03.01.2024 г. - 16:30-17:30
04.01.2024 г. - 17:00-18:00
05.01.2024 г. - 17:00-18:00
08.01.2024 г. - 16:30-17:30
09.01.2024 г. - 16:30-17:30
10.01.2024 г. - 16:30-17:30
11.01.2024 г. - 16:30-17:30
12.01.2024 г. - 16:30-17:30

Поправителната сесия по Дескриптивна геометрия и Инженерно-стротелна графика ще се състои на 14.02.2024 г.

Телефон 9635245/277
E-mail kancheva_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Инженерно-строителна графика, Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика (ССС-англоезично)

Научни интереси

Участие в научно-изследователски проекти

 

 

Учебни материали

Курсови задачи и задания


Други