Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева

Геодезически факултет, Катедра Приложна геодезия

гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева
Кабинет 419
Приемно време

Поправителна сесия:

изпит по ДГ и ИСГ: 15.02.2023 г., зала 307 (Ректорат), начало 9:30 ч.

Телефон 9635245/277
E-mail kancheva_fgs@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2009

Лекционни курсове

 Инженерно-строителна графика, Дескриптивна геометрия и инженерно-строителна графика (ССС-англоезично)

Научни интереси

Участие в научно-изследователски проекти

 

 

Учебни материали

Курсови задачи и задания


Други