Начало / Факултети / Геодезически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия

Геодезически факултет, Катедра Висша геодезия - Секретар на катедра

гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-Маринова
Кабинет P422
Приемно време

05.06.2023г. от 10:00 до 12:00 k.422
06.06.2023г. от 10:00 до 12:00
07.06.2023г. от 10:00 до 12:00
08.06.2023г. от 10:00 до 12:00
09.06.2023г. от 10:00 до 12:00

 

    Достъп до съответните курсове в електронната платформа се осъществява чрез паролата:

За геодезическа астрономия (ГА) кодът е 

За ИОГМ кодът е 

За Физическа геодезия (ФГ) кодът е 
За Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) кодът е: 


Моля, студентите интересуващи се от съответната дисциплина да я изберат в електронната платформа.
 

Телефон 9635245/
E-mail djorova_fgs@uacg.bg
Семейно положение омъжена
Постъпил в УАСГ 2008

Лекционни курсове

 

          1. Упражнения по Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС) ;

          2. Упражнения по Физическа геодезия (ФГ) ;

          3. Упражнения по Геодезическа астрономия (ГА) ;

          4. Упражнения по Изравнение на основни геодезически мрежи (ИОГМ)

          5. Упражнения и лекции по Гравиметрични методи в геологията и геофизиката (ГМГГ)

 

Образование

висше  "Магистър инженер по специалност геодезия", УАСГ-София, 2006г.

доктор по научна специалност "Обща, висша и приложна геодезия", УАСГ-София, 2015г.

Езици

  • английски език
  • немски език

Членство

Камара на инженерите по геодезия

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

гравиметрия, дрейф на нулата, изравнение

Публикации

  1. С. Джорова, М. Здравкова. Модифициран метод за параметрично изравнение на гравиметрични мрежи, Доклад на международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012, стр. 507-512;
  2. Господинов, С. Джорова, Я. Симеонова, Г. Митрев. Приложение на технологията “Air Borne Laser Scanning (ABLS)” за заснемане на линейни обекти от енергийната инфраструктура, Доклад на международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012;
  3. И. Радев, М. Илиева, Т. Илиева, К. Николов, Ю. Цановски, С. Джорова, И. Петров, Изследване на съвременни активни разломи в района на Крупник-Кресна, Доклад на международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ 2012.
  4. Джорова, С.Н.,Господинов, Сл.; Практически аспекти на едно частно решение на обратната задача в теорията на потенциала, Статия в списание „Геомедия”, бр.4, 2008г.
  5. Джорова, С.Н. Локализация на солни находища чрез комбинация от относителни гравиметрични и навигационни GPS измервания, Доклад на VI Международна конференция SGEM,06, Албена,12-16 юни 2006;
  6. Джорова, С.Н. Локализация на аномални земни маси чрез комбинация от гравиметрични и GPS измервания, Доклад на 61-а научно техническа конференция за студенти, аспиранти и млади учени. Москва, 5-7 април 2006;

Друга информация

Лиценз за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Учебни материали
Други
Информация