Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Computational Architectural Design and Advanced Product Creation
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан
0898 599 297 Корпус А, каб. 209, каб. 1015 miodesign@abv.bg
доц. д-р арх. Панайот Савов
Зам.-декан по учебната дейност
0886944802 1002 savov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Милена Нанова
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/720 А1012 m.nanova@studio17.info
проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Ръководител катедра
9635245/459 А719 ksentova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Ръководител катедра
0888 52 42 92 А 710/ P 215 kutova@spnet.net
доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
9635245/293 А1018 kamen.tsvetkov@gmail.com
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра
9635245/390 А702 yorkand@abv.bg
проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Преподавател
0888209660 208 b.b.kadinov@gmail.com
проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател
9635245/750 А1020 nenchev_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Валери Иванов
Преподавател
9635245/744 А1026 valiv_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Иван Данов
Преподавател
9635245/756 А1011 idanov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Калин Тихолов
Преподавател
А1009 aca_ltd@abv.bg
проф. д-р арх. Пламен Нанов
Преподавател
+359 88 895 2377 207 p.nanov@studio17.info
доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател
9635245/291 А1017 gb301@abv.bg
доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател
А1004 yassen@kyossev.com
доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател
marianadio@abv.bg
доц. д-р арх. Боян Георгиев
Преподавател
+3592 9635245/326, /208 Р236, А700 boyangeo_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Никола Миронски
Преподавател
9635245/756 А1013А miron_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Преподавател
+359887800315 А1010 jenidim@yahoo.com
доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател
9635245/477 А717 vilikom_far@uacg.bg
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
9635245/296 А1103 ydeykov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Преподавател
9635245/292 А1024 alexnen_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател
9635245/457 А720 tsigov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Велина Панджарова
Преподавател
9635245/390 А701 pandjarova@abv.bg
доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Преподавател
9635245/397 А704 raynakyupribashieva@gmail.com
доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател
9635245/280, 674 А1006 tasheva_far@uacg.bg
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
088 772 94 95 iv_petrov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
Преподавател
r_a_f@abv.bg
доц. д-р Александър Цветков
Преподавател
9635245/ 1017 alexander.tzvetkov@gmail.com
доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател
9635245/457 А720 metalkova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Йордан Христов
Преподавател
0898570776 706 hit_95@abv.bg
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Преподавател
+359 885 28 98 58 320 - ет. 3 - топла връзка между корпус А и корпус Б asparuhov.stefan@gmail.com
доц. д-р арх. Елица Иванова
Преподавател
elica_i@mail.bg
доц. д-р арх. Петя Сотирова
Преподавател
0889 449457 А 1005 petiasotirova@mail.bg
доц. д-р Панчо Куртев
Преподавател
9635245/293 А1018 kurtev_far@uacg.bg
доц. Денко Колев
Преподавател
9635245/296 А1103 denko_okned@abv.bg
доц. Владимир Игнатов
Преподавател
9635245/293 А1018 vladimir.al.ignatov@gmail.com
доц. Генчо Накев
Преподавател
9635245/ 1103 nakev_far@uacg.bg
доц. Милена Блажиева
Преподавател
lubenova.milena@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Преподавател
+359888514954 А1005 dimkal_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ангел Мазников
Преподавател
9635245/599 А707 arinteh@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов
Преподавател
+359 88 799 0066; 029808995 1001 gdaskalov@yahoo.com
гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Преподавател
9635245/367;9635245/389 А807, А718 dned_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Преподавател
9635245/771 А718 ivonedyalkov2@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Даниела Костадинова
Преподавател
9635245/292 А1024 d.georgieva@ab-helvetia.com
гл.ас. д-р арх. Екатерина Любенова
Преподавател
9635245/292 А1024 elubenova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов
Преподавател
9635245/387 А703 emj_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
9635245/296 А1103 ylekov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател
9635245/293 А1018 orlinrusev@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Преподавател
9635245/632 А 808 / A 724 donikag_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Преподавател
A 700 cdask_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател
1006, 308 burov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Николай Давидков
Преподавател
0888976561 723, Студио Прожектиране ndavidkov@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев
Преподавател
1017 vladi.changulev@gmail.com
гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Преподавател
0878534738 A1007 irina.mutafchiiska@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
Преподавател
v_bakardjiev@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Преподавател
0898 72 99 23 1007 simeonova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Преподавател
1007 zlatinova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова
Преподавател
+359895 450 023 А1003 kostova.tihomira@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Йордан Ликов
Преподавател
9635245/756 А1013А y.likov@studio17.info
гл.ас. д-р арх. Константина Христова
Преподавател
1003 konstantina_hristova@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Преподавател
А701 emiliakaleva@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Теодора Къналиева
Преподавател
А722 teo_kan@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Игор Христов
Преподавател
А717 romanov@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Преподавател
1004 mila_nikiforova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Нора Йорданова
Преподавател
709 А yordanova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
Преподавател
А 704 skrizhovska_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Младен Танов
Преподавател
mtanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Митко Златанов
Преподавател
А 1018, A 1106, A 1108 zlatanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Преподавател
029635245/751 А1025 sgeorgieva.uacg@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Теодора Пейкова
Преподавател
A711 teodora.peykova@gmail.com
гл.ас. д-р Илко Николчев
Преподавател
nikolchev_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Анета Василева
Преподавател
724 an.vasileva@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Калина Тихолова
Преподавател
А1015 ktiholova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Григор Перчиклийски
Преподавател
gperchikliyski_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ваня Манева
Преподавател
A 1026 v.maneva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Радул Шишков
Преподавател
rshishkov_far@uacg.bg
ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
+359 88 725 1243 1022 ip@35910.com
ас. арх. Георги Николов
Преподавател
0887 376 353 704 gnikoloff@mail.bg
ас. Антон Данаилов
Преподавател
9635245/ anton_p_d@abv.bg
ас. арх. Станко Мусов
Преподавател
723 stankomusov@abv.bg
ас. арх. Юсуф Налбант
Преподавател
Корпус А, каб. 1003 nalbant_far@uacg.bg
ас. арх. Анастас Иванов
Преподавател
712 a.ivanov@mail.bg
ас. арх. Михаил Арнаудов
Преподавател
A711 mihail.g.arnaudov@gmail.com
ас. арх. Мартин Георгиев
Преподавател
1025 m.georgiev@geoarchitects.eu
ас. арх. Дамян Дамов
Преподавател
1010 damian.damov@gmail.com
ас. арх. Мила Попова-Лазова
Преподавател
A 707 arch.mpopova@gmail.com
ас. арх. Галина Иванова
Преподавател
g_patrikova@yahoo.com
ас. арх. Боян Митов
Преподавател
726(А) b.mitov@uacg.bg
ас. арх. Николай Николаев
Преподавател
721 nikolay.p.nikolaev@hotmail.com
ас. арх. Милчо Томов
Преподавател
mtomov_far@uacg.bg
ас. Мила Йолова
Преподавател
milaiolova@gmail.com
ас. арх. Иван Бобев
Преподавател
+35924949049 1013 ivan@bobev.info
ас. арх. Радина Писарска
Преподавател
0887104993 1001 radina.pissarska@gmail.com
ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател
1002 sava.kisliakov@gmail.com
ас. арх. Велко Стратиев
Преподавател
+359 887 063 963 726 и 808 vstratiev_far@uacg.bg
ас. Мария Даскалова
Преподавател
713 mdaskalova_far@uacg.bg
ас. Иглика Недялкова
Преподавател
206 nedialkova_far@uacg.bg
ас. арх. Росица Браткова
Преподавател
0889305250 1021 bratkova@aedesstudio.com
ас. арх. Игнат Тодоров
Преподавател
0893447889 1002 ignattodoroff@gmail.com
ас. арх. Костадин Попов
Преподавател
A 718 kostadinpopov@gmail.com
ас. Мартин Трифонов
Преподавател
martin.trifonoff@gmail.com
ас. арх. Иван Ценов
Преподавател
itzenov_far@uacg.bg
ас. арх. Николай Истатков
Преподавател
+359887560484 nistatkov_far@uacg.bg
ас. арх. Антоанета Бояджиева
Преподавател
bojadjieva_far@uacg.bg
ас. арх. Христо Бараков
Преподавател
barakov_far@uacg.bg
ас. арх. Башир Номан
Преподавател
0878 177 199 noman_far@uacg.bg
ас. арх. Атанас Василев
Преподавател
avasilev_far@uacg.bg
ас. арх. Димитър Димитров
Преподавател
dhdimitrov_far@uacg.bg
ас. Магдалена Кирчева
Преподавател
mkircheva_far@uacg.bg
ас. Александър Александров
Преподавател
aalexandrov_far@uacg.bg
арх. Александра Вадинска
Докторант
al-x@vadel.org
Силвия Чакърова
Докторант
sch_far@uacg.bg
арх. Димитър Ников
Докторант
dimitar.nikov@mail.bg
арх. Марина Симеонова
Докторант
0896750587 marinasimeonova@abv.bg
арх. Христо Харлов
Докторант
harlov_far@uacg.bg
арх. Златка Маджарова
Докторант
zmadzharova_far@uacg.bg
арх. Весела Проданова
Докторант
vprodanova_far@uacg.bg
арх. Цветомира Гиргинова
Докторант
tsgirginova_far@uacg.bg
арх. Суса Димитрова
Докторант
sdimitrova_far@uacg.bg
арх. Полина Савчева
Докторант
savcheva_far@uacg.bg
арх. Анастасия Кашева
Докторант
a.kasheva_far@uacg.bg
арх. Емилия Стайкова
Докторант
staykova.emilia@gmail.com
арх. Емил Михов
Докторант
eymihov@gmail.com
арх. Яна Топалова
Докторант
yana_top@abv.bg
арх. Николет Дишкова
Докторант
ndishkova@gmail.com
арх. Лора Лучева
Докторант
lllucheva@abv.bg
арх. Шебан Билянов
Докторант
+359 893 32 84 88 sh.bilqnov_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
029635245 / 723; GSM 0887413775 207 bvest_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Тодор Василев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 tkrestev@dir.bg
проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Хоноруван преподавател
9635245/751 А1025 bgenova_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Недялко Иванов Бончев
Хоноруван преподавател
1013_A nedialko_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 gs@projectsgs.com
проф. д-р арх. Лино Бианко
Хоноруван преподавател
+(356) 99422727 lino.bianco@uacg.bg
доц. д-р арх. Марта Петрова
Хоноруван преподавател
9635245/471 А722 mpetrova_far@uacg.bg
доц. арх. Людмил Димитров
Хоноруван преподавател
9635245/212 А1015 ldimitrov_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Иван Никифоров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/677 А1007 iv_nik_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Веселина Троева
Преподавател (пенсиониран)
029800308 vtroeva_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/677;9635245/501 А1007 sdimitrov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Младен Мирянов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/360 mmirianov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Асен Писарски
Преподавател (пенсиониран)
865-67-19;9635245/452 A210, А706 apisarski@mail.bg
проф. д-р арх. Йордан Радев
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 9635245/365, А705, y.v.radev@gmail.com
проф. Христо Харалампиев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/293 А1018 hharalampiev@mail.bg
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/296 А1103 ipramatarov_far@uacg.bg
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/211 А1102 vstarchev_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 963 02 43 A1006 eldim_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/740 А714 emaldji_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател (пенсиониран)
+359 894471244; +359 988938635 А719 molinet_zs@abv.bg
доц. д-р арх. Анна Аврамова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/389 А718 avramova_far@uacg.bg
доц. арх. Йордан Търсанков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/744 А1026 jortars_far@uacg.bg
доц. арх. Веселин Дончев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/291 А1017 donchev_far@uacg.bg
доц. арх. Димитър Андрейчин
Преподавател (пенсиониран)
9635245/477, 8661801 (дом.) А717 andry_far@uacg.bg
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/398 А1101 paint_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Ивайло Николов
Преподавател (пенсиониран)
inik_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Калин Цачев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/599 А707 kalintz_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Димитър Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/361 dtodorov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Васил Кашукеев
Преподавател (бивш)
0885320654 1003 integra_cp@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Анета Славова
Преподавател (бивш)
029635245 / 728 1003 aneta.slavova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Пламен Михайлов
Преподавател (бивш)
9635245/720 A1012 p.mihaylov@studio17.info
ас. арх. Милена Бойчева-Петърчева
Преподавател (бивш)
boicheva_far@uacg.bg
Настя Павлова
Организатор на факултет
9635245/666 А212 nastya_far@uacg.bg
Николай Георгиев
Организатор
kaitcho12@abv.bg
Маргарита Шевченко
Секретар на катедра
9635245/360 А713 rita.rita@abv.bg
Силвия Грозданова
Секретар на катедра
9635245/722 А1013 silvia_grozdanova@abv.bg
инж. Звездичка Добрева
Секретар на катедра
02 9635245/ в.446 и в. 453, 0884068133 P214, А716 zuzi_far@uacg.bg
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра
9635245/296 А1103 krashi@dir.bg
Виолета Кръстева
Секретар на катедра
9635245/281 А1021 vkrasteva_far@uacg.bg
Росица Грозданова
Секретар на катедра
rroosica@abv.bg
Анелия Арсова
Секретар на катедра
+359 2 963 52 45 /561 А721 anelia.arsova2@gmail.com
ас. арх. Десислава Косева - Ковачева
Технически организатор
9635245/391 А711 dkoseva_far@uacg.bg
ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор
9635245/397 А704 vits_far@uacg.bg
Румяна Стоянова
Оператор
9635245/362 А805 rumi_far@uacg.bg