Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан
0898 599 297 Корпус А, каб. 210 o.davchev@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Зам.-декан по учебната дейност
А1010 edimova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Зам.-декан по научна и международна дейност
A 700 и 236-Р cdask_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Милена Нанова
Ръководител катедра
А1012 m_nanova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Велина Панджарова
Ръководител катедра
9635245/390 А701 pandjarova@abv.bg
доц. д-р арх. Данаил Недялков
Ръководител катедра
963 52 45//362; 963 10 72 А807, А706 dned_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Ръководител катедра
9635245/292 А1024 alexnen_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Ръководител катедра
А1006 tasheva_far@uacg.bg
доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
9635245/293 А1018 kamen.tsvetkov@gmail.com
доц. д-р арх. Панайот Савов
Ръководител катедра
1002 savov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател
9635245/750 А1020 nenchev_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Иван Данов
Преподавател
9635245/756 А1011 idanov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Преподавател
А705 ksentova_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Преподавател
9635245/390 А702 yorkand@abv.bg
доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател
9635245/291 А1017 gb301@abv.bg
доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател
А1004 ykyosev_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Преподавател
0888 52 42 92 А 710/ P 215 kutova_rector@uacg.bg
доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател
marianadio@abv.bg
доц. д-р арх. Ангел Мазников
Преподавател
9635245/599 А707 angelm_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Никола Миронски
Преподавател
9635245/756 А1013А miron_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Даниела Костадинова
Преподавател
9635245/292 А1024 d.georgieva@ab-helvetia.com
доц. д-р арх. Екатерина Любенова
Преподавател
А1024 elubenova_far@uacg.bg
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
9635245/296 А1103 ydeykov_far@uacg.bg
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
088 772 94 95 iv_petrov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
Преподавател
r_a_f@abv.bg
доц. д-р Александър Цветков
Преподавател
9635245/ 1017 alexander.tzvetkov@gmail.com
доц. д-р Орлин Иванов
Преподавател
9635245/293 А314 oivanov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Йордан Христов
Преподавател
0898570776 706 hit_95@abv.bg
доц. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
Преподавател
v_bakardjiev@abv.bg
доц. д-р арх. Елица Иванова
Преподавател
elica_i@mail.bg
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Преподавател
+359 885 28 98 58 A 719 asparuhov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Петя Сотирова
Преподавател
0889 449457 А 1005 petiasotirova@mail.bg
доц. д-р арх. Йордан Ликов
Преподавател
9635245/756 А1013А y.likov@studio17.info
доц. д-р Панчо Куртев
Преподавател
9635245/293 А1018 kurtev_far@uacg.bg
доц. д-р Илко Николчев
Преподавател
296 1102 nikolchev_far@uacg.bg
доц. Денко Колев
Преподавател
9635245/296 А1103 denko_okned@abv.bg
доц. Генчо Накев
Преподавател
9635245/ 1103 nakev_far@uacg.bg
доц. Милена Блажиева
Преподавател
lubenova.milena@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Десислава Косева - Ковачева
Преподавател
9635245/391 А711 dkoseva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Преподавател
+359888514954 А1005 dimkal_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов
Преподавател
+359 88 799 0066 1001 gdaskalov@yahoo.com
гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Преподавател
0888858953 А718 ivonedyalkov2@gmail.com
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
9635245/296 А1103 ylekov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Преподавател
9635245/632 А 808 / A 724 donikag_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Николай Давидков
Преподавател
0888976561 723, Студио Прожектиране ndavidkov@abv.bg
гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател
1006, 308 burov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев
Преподавател
206 chn_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Преподавател
0878534738 A1007 irina.mutafchiyska@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Преподавател
0898 72 99 23 1007 simeonova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Преподавател
1007 zlatinova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова
Преподавател
+359895 450 023 А1012 kostova.tihomira@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Константина Христова
Преподавател
1003 khristova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Преподавател
А701 ekaleva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Теодора Къналиева
Преподавател
А722 kanalieva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Игор Христов
Преподавател
А717 hristov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Преподавател
1004 mila_nikiforova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Нора Йорданова
Преподавател
709 А yordanova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
Преподавател
А 704 skrizhovska_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Младен Танов
Преподавател
mtanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Митко Златанов
Преподавател
А 1018, A 1106, A 1108 zlatanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Преподавател
029635245/751 А1025 sgeorgieva.uacg@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Михаил Арнаудов
Преподавател
A711 arnaudov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Теодора Пейкова
Преподавател
A711 peykova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Мартин Георгиев
Преподавател
1025 m.georgiev_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Дамян Дамов
Преподавател
1010 damian.damov@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Анета Василева
Преподавател
724 an.vasileva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Игнат Тодоров
Преподавател
0893447889 1002 ignattodoroff@gmail.com
гл.ас. д-р Мартин Трифонов
Преподавател
А. 1102 m.trifonov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Калина Тихолова
Преподавател
А1015 ktiholova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Григор Перчиклийски
Преподавател
gperchikliyski_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ваня Манева
Преподавател
A 1026 v.maneva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Радул Шишков
Преподавател
+359878167475 Корпус А, каб. 1015 rshishkov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Владимир Колев
Преподавател
vkolev_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Деничка Манолова
Преподавател
А206 dmanolova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ивана Стефановска-Цветковска
Преподавател
...
гл.ас. д-р арх. Живко Писарски
Преподавател
zhivko_pisarski@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Златка Маджарова
Преподавател
z.madzharova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Лидия Чобанова
Преподавател
715 Корпус А l.chobanova_far@uacg.bg
ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
+359 88 725 1243 1022 ip@35910.com
ас. арх. Георги Николов
Преподавател
0887 376 353 704 gnikolov_far@uacg.bg
ас. Антон Данаилов
Преподавател
9635245/ anton_p_d@abv.bg
ас. арх. Станко Мусов
Преподавател
723 musov_far@uacg.bg
ас. арх. Десислава Ковачева
Преподавател
Dessislava Kovacheva des.kovacheva_far@uacg.bg
ас. арх. Дарена Милкова
Преподавател
dmilkova_far@uacg.bg
ас. арх. Милчо Томов
Преподавател
mtomov_far@uacg.bg
ас. арх. Радина Писарска
Преподавател
0887104993 1001 radina.pissarska@gmail.com
ас. арх. Велко Стратиев
Преподавател
+359 887 063 963 Please call me only if necessary А726 и зала А806 vstratiev_far@uacg.bg
ас. арх. Мария Даскалова
Преподавател
713 mdaskalova_far@uacg.bg
ас. Иглика Недялкова
Преподавател
206 nedialkova_far@uacg.bg
ас. арх. Росица Браткова
Преподавател
0889305250 1021 bratkova@aedesstudio.com
ас. арх. Суса Димитрова
Преподавател
sdimitrova_far@uacg.bg
ас. арх. Иван Ценов
Преподавател
itzenov_far@uacg.bg
ас. арх. Анастасия Кашева
Преподавател
А 1024 a.kasheva_far@uacg.bg
ас. арх. Емил Михов
Преподавател
e.mihov_far@uacg.bg
ас. арх. Николай Истатков
Преподавател
+359887560484 А 704 nistatkov_far@uacg.bg
ас. арх. Антоанета Бояджиева
Преподавател
0898453483 A 1003 bojadjieva_far@uacg.bg
ас. арх. Христо Бараков
Преподавател
718 barakov_far@uacg.bg
ас. арх. Башир Номан
Преподавател
+359 878 1771 99 A718 noman_far@uacg.bg
ас. арх. Атанас Василев
Преподавател
А1005 avasilev_far@uacg.bg
ас. арх. Димитър Димитров
Преподавател
dhdimitrov_far@uacg.bg
ас. Магдалена Кирчева
Преподавател
mkircheva_far@uacg.bg
ас. арх. Антонина Илиева
Преподавател
1002 ailieva_far@uacg.bg
ас. арх. Мартин Евлогиев
Преподавател
0895995703 А 708 evlogievm_far@uacg.bg
ас. Елена Трифонова
Преподавател
trifonova_far@uacg.bg
ас. арх. Елица Деянова
Преподавател
9635245/759 А1010 ed_far@uacg.bg
ас. Александър Александров
Преподавател
a.alexandrov_far@uacg.bg
ас. арх. Христо Станкушев
Преподавател
0888137431 1003 stankushev_far@uacg.bg
ас. арх. Кристина Скрижовска
Преподавател
kskrizhovska_far@uacg.bg
ас. арх. Александър Чернев
Преподавател
a.chernev_far@uacg.bg
ас. арх. Ирена Драгийчева
Преподавател
idragiycheva_far@uacg.bg
арх. Полина Савчева
Докторант
savcheva_far@uacg.bg
арх. Емилия Стайкова
Докторант
staykova.emilia@gmail.com
арх. Лора Лучева
Докторант
lllucheva@abv.bg
арх. Шебан Билянов
Докторант
+359 893 32 84 88 sh.bilqnov_far@uacg.bg
Виктор Дамов
Докторант
v.damov_far@uacg.bg
арх. Евгени Данов
Докторант
edanov_far@uacg.bg
арх. Иво Капков
Докторант
+359 88 6497 435 ivokapkov_far@uacg.bg
арх. Свилен Тодоров
Докторант
svilen2110@gmail.com
арх. Иван Колев
Докторант
ivantkolev_far@uacg.bg
арх. Златимира Симеонова
Докторант
simeonova.z_far@uacg.bg
арх. Моника Стойчева
Докторант
m.stoycheva_far@uacg.bg
арх. Албена Венева
Докторант
aveneva_far@uacg.bg
арх. Десислава Димитрова - Маринова
Докторант
desislava.arch_far@uacg.bg
арх. Христо Христов
Докторант
h.hristov_far@uacg.bg
арх. Лилия Николова
Докторант
l.nikolova_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Тодор Кръстев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 tkrestev@dir.bg
проф. д-р арх. Валери Иванов
Хоноруван преподавател
9635245/744 А1026 valiv_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Хоноруван преподавател
9635245/751 А1025 bgenova_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Недялко Иванов Бончев
Хоноруван преподавател
1013_A nedialko_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 gs@projectsgs.com
проф. Христо Харалампиев
Хоноруван преподавател
9635245/293 А1018 hharalampiev@mail.bg
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Хоноруван преподавател
A1006 eldim_far@uacg.bg
доц. Владимир Игнатов
Хоноруван преподавател
9635245/293 А1018 vladimir.al.ignatov@gmail.com
ас. арх. Валери Ценов
Хоноруван преподавател
9635245/397 А704 vits_far@uacg.bg
ас. Мила Йолова
Хоноруван преподавател
yolova_far@uacg.bg
Настя Павлова
Организатор на факултет
9635245/666 А212 nastya_far@uacg.bg
Маргарита Василева
Инспектор на факултет
mvasileva_far@uacg.bg
Николай Георгиев
Организатор
kaitcho12@abv.bg
Маргарита Шевченко
Секретар на катедра
9635245/360 А713 rita.rita@abv.bg
Силвия Грозданова
Секретар на катедра
9635245/722 А1013 silvia_grozdanova@abv.bg
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра
9635245/296 А1103 krashi@dir.bg
Виолета Кръстева
Секретар на катедра
9635245/281 А1021 vkrasteva_far@uacg.bg
Анелия Арсова
Секретар на катедра
+359 2 9635245/561 А721 anelia.arsova2@gmail.com
Ивета Попова
Секретар на катедра
i.popova_far@uacg.bg
Светлина Славейкова
Секретар на катедра
svet_far@uacg.bg
ас. арх. Костадин Попов
Технически организатор
A 705 kpopov_far@uacg.bg
Румяна Стоянова
Оператор
9635245/362 А805 rumi_far@uacg.bg