Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

ECTS пакет

ECTS Информация за университета

ECTS Информация за факултета

Специалности
Архитектура
Магистър (MA)

Урбанизъм
Бакалавър (BA)

Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране
Магистър (MA)

Урбанизъм
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременна архитектурна технология
Магистър (MA) за магистри

Архитектурна теория и критика
Магистър (MA) за магистри

Пространствено планиране
Магистър (MA) за бакалаври

Съвременен изчислителен дизайн
Магистър (MA)

Опазване на културното наследство
Магистър (MA) за бакалаври

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р арх. Орлин Давчев
Декан
0898 599 297 Корпус А, каб. 209, каб. 1015 miodesign@abv.bg
доц. д-р арх. Панайот Савов
Зам.-декан по учебната дейност
0886944802 1002 savov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Милена Нанова
Зам.-декан по научна и международна дейност
9635245/720 А1012 m.nanova@studio17.info
проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Ръководител катедра
9635245/459 А719 ksentova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Гичка Кутова - Каменова
Ръководител катедра
0888 52 42 92 А 710/ P 215 kutova@spnet.net
доц. д-р Камен Цветков
Ръководител катедра
9635245/293 А1018 kamen.tsvetkov@gmail.com
доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Ръководител катедра
9635245/390 А702 yorkand@abv.bg
проф. д.н. арх. Бойко Кадинов
Преподавател
0888209660 208 b.b.kadinov@gmail.com
проф. д-р арх. Минчо Ненчев
Преподавател
9635245/750 А1020 nenchev_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Валери Иванов
Преподавател
9635245/744 А1026 valiv_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Иван Данов
Преподавател
9635245/756 А1011 idanov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Асен Писарски
Преподавател
865-67-19;9635245/452 A210, А706 apisarski@mail.bg
проф. д-р арх. Калин Тихолов
Преподавател
А1009 aca_ltd@abv.bg
проф. д-р арх. Пламен Нанов
Преподавател
+359 88 895 2377 207 p.nanov@studio17.info
доц. д-р арх. Георги Бояров
Преподавател
9635245/291 А1017 gb301@abv.bg
доц. д-р арх. Ясен Кьосев
Преподавател
А1004 yassen@kyossev.com
доц. д-р арх. Мариана Цветкова
Преподавател
marianadio@abv.bg
доц. д-р арх. Боян Георгиев
Преподавател
+3592 9635245/326, /208 Р236, А715 boyangeo_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Никола Миронски
Преподавател
9635245/756 А1013А miron_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Преподавател
+359887800315 А1010 jenidim@yahoo.com
доц. д-р арх. Виолета Комитова
Преподавател
9635245/477 А717 vilikom_far@uacg.bg
доц. д-р Яким Дейков
Преподавател
9635245/296 А1103 ydeykov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Александрина Ненкова
Преподавател
9635245/292 А1024 alexnen_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Тодор Цигов
Преподавател
9635245/457 А720 tsigov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Велина Панджарова
Преподавател
9635245/390 А701 pandjarova@abv.bg
доц. д-р арх. Милена Ташева - Петрова
Преподавател
9635245/280, 674 А1006 tasheva_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Райна Кюприбашиева
Преподавател
9635245/397 А704 raynakyupribashieva@gmail.com
доц. д-р Ивайло Петров
Преподавател
088 772 94 95 iv_petrov_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Евгени Рафаилов
Преподавател
r_a_f@abv.bg
доц. д-р Александър Цветков
Преподавател
9635245/ 1017 alexander.tzvetkov@gmail.com
доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Преподавател
9635245/457 А720 metalkova_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Йордан Христов
Преподавател
0898570776 706 hit_95@abv.bg
доц. д-р арх. Стефан Аспарухов
Преподавател
+359 885 28 98 58 320 - ет. 3 - топла връзка между корпус А и корпус Б asparuhov.stefan@gmail.com
доц. д-р арх. Елица Иванова
Преподавател
elica_i@mail.bg
доц. д-р арх. Петя Сотирова
Преподавател
0889 449457 А 1005 petiasotirova@mail.bg
доц. д-р Панчо Куртев
Преподавател
9635245/293 А1018 kurtev_far@uacg.bg
доц. Денко Колев
Преподавател
9635245/296 А1103 denko_okned@abv.bg
доц. Владимир Игнатов
Преподавател
9635245/293 А1018 vladimir.al.ignatov@gmail.com
доц. Генчо Накев
Преподавател
9635245/ 1103 nakev_far@uacg.bg
доц. Милена Блажиева
Преподавател
lubenova.milena@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Преподавател
+359888514954 А1005 dimkal_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ангел Мазников
Преподавател
9635245/599 А707 arinteh@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Георги Даскалов
Преподавател
+359 88 799 0066; 029808995 1001 gdaskalov@yahoo.com
гл.ас. д-р арх. Данаил Недялков
Преподавател
9635245/367;9635245/389 А807, А718 dned_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Иво Недялков
Преподавател
9635245/771 А718 ivonedyalkov2@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Даниела Костадинова
Преподавател
9635245/292 А1024 d.georgieva@ab-helvetia.com
гл.ас. д-р арх. Екатерина Любенова
Преподавател
9635245/292 А1024 elubenova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Емил Йорданов
Преподавател
9635245/387 А703 emj_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Йордан Леков
Преподавател
9635245/296 А1103 ylekov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Доника Георгиева
Преподавател
9635245/632 А 808 / A 724 donikag_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Цветелина Даскалова-Иванова
Преподавател
A 700 cdask_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Орлин Иванов
Преподавател
9635245/293 А1018 oivanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Ангел Буров
Преподавател
1006, 308 burov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Николай Давидков
Преподавател
0888976561 723, Студио Прожектиране ndavidkov@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Владимир Чангулев
Преподавател
1017 vladi.changulev@gmail.com
гл.ас. д-р Ирина Мутафчийска
Преподавател
0878534738 A1007 irina.mutafchiiska@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Вихрен Бакърджиев
Преподавател
v_bakardjiev@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Виргиния Симеонова
Преподавател
0898 72 99 23 1007 simeonova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Венета Златинова
Преподавател
1007 zlatinova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Тихомира Костова
Преподавател
+359895 450 023 А1003 kostova.tihomira@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Йордан Ликов
Преподавател
9635245/756 А1013А y.likov@studio17.info
гл.ас. д-р арх. Константина Христова
Преподавател
1003 konstantina_hristova@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Емилия Кълева
Преподавател
А701 emiliakaleva@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Теодора Къналиева
Преподавател
А722 teo_kan@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Игор Христов
Преподавател
А717 romanov@mail.bg
гл.ас. д-р арх. Мила Никифорова
Преподавател
1004 mila_nikiforova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Нора Йорданова
Преподавател
709 А noraj@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Стела Скрижовска-Колева
Преподавател
А 704 skrizhovska_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Младен Танов
Преподавател
mtanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р Митко Златанов
Преподавател
А 1018, A 1106, A 1108 zlatanov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Преподавател
029635245/751 А1025 sgeorgieva.uacg@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Теодора Пейкова
Преподавател
A711 teodora.peykova@gmail.com
гл.ас. д-р Илко Николчев
Преподавател
nikolchev_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Анета Василева
Преподавател
724 an.vasileva@gmail.com
гл.ас. д-р арх. Калина Тихолова
Преподавател
А1015 ktiholova_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Григор Перчиклийски
Преподавател
gperchikliyski_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Ваня Манева
Преподавател
A 1026 v.maneva_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Радул Шишков
Преподавател
rshishkov_far@uacg.bg
ас. арх. Ивайло Петков
Преподавател
+359 88 725 1243 1022 ip@35910.com
ас. арх. Георги Николов
Преподавател
0887 376 353 704 gnikoloff@mail.bg
ас. Антон Данаилов
Преподавател
9635245/ anton_p_d@abv.bg
ас. арх. Станко Мусов
Преподавател
723 stankomusov@abv.bg
ас. арх. Юсуф Налбант
Преподавател
Корпус А, каб. 1003 nalbant_far@uacg.bg
ас. арх. Анастас Иванов
Преподавател
712 a.ivanov@mail.bg
ас. арх. Михаил Арнаудов
Преподавател
A711 mihail.g.arnaudov@gmail.com
ас. арх. Мартин Георгиев
Преподавател
1025 m.georgiev@geoarchitects.eu
ас. арх. Дамян Дамов
Преподавател
1010 damian.damov@gmail.com
ас. арх. Мила Попова-Лазова
Преподавател
A 707 arch.mpopova@gmail.com
ас. арх. Галина Иванова
Преподавател
g_patrikova@yahoo.com
ас. арх. Боян Митов
Преподавател
726(А) b.mitov@uacg.bg
ас. арх. Николай Николаев
Преподавател
721 nikolay.p.nikolaev@hotmail.com
ас. арх. Милчо Томов
Преподавател
mtomov_far@uacg.bg
ас. Мила Йолова
Преподавател
milaiolova@gmail.com
ас. арх. Иван Бобев
Преподавател
+35924949049 1013 ivan@bobev.info
ас. арх. Радина Писарска
Преподавател
0887104993 1001 radina.pissarska@gmail.com
ас. арх. Сава Кисляков
Преподавател
1002 sava.kisliakov@gmail.com
ас. арх. Велко Стратиев
Преподавател
+359 887 063 963 726 и 808 vstratiev_far@uacg.bg
ас. Мария Даскалова
Преподавател
713 mdaskalova_far@uacg.bg
ас. Иглика Недялкова
Преподавател
206 nedialkova_far@uacg.bg
ас. арх. Росица Браткова
Преподавател
0889305250 1021 bratkova@aedesstudio.com
ас. арх. Игнат Тодоров
Преподавател
0893447889 1002 ignattodoroff@gmail.com
ас. арх. Костадин Попов
Преподавател
A 718 kostadinpopov@gmail.com
ас. Мартин Трифонов
Преподавател
martin.trifonoff@gmail.com
ас. арх. Иван Ценов
Преподавател
itzenov_far@uacg.bg
ас. арх. Николай Истатков
Преподавател
+359887560484 nistatkov_far@uacg.bg
ас. арх. Антоанета Бояджиева
Преподавател
bojadjieva_far@uacg.bg
ас. арх. Христо Бараков
Преподавател
barakov_far@uacg.bg
ас. арх. Башир Номан
Преподавател
noman_far@uacg.bg
арх. Александра Вадинска
Докторант
al-x@vadel.org
Силвия Чакърова
Докторант
sch_far@uacg.bg
арх. Димитър Ников
Докторант
dimitar.nikov@mail.bg
арх. Марина Симеонова
Докторант
0896750587 marinasimeonova@abv.bg
арх. Христо Харлов
Докторант
harlov_far@uacg.bg
арх. Златка Маджарова
Докторант
zmadzharova_far@uacg.bg
арх. Весела Проданова
Докторант
vprodanova_far@uacg.bg
арх. Цветомира Гиргинова
Докторант
tsgirginova_far@uacg.bg
арх. Суса Димитрова
Докторант
sdimitrova_far@uacg.bg
арх. Полина Савчева
Докторант
savcheva_far@uacg.bg
арх. Анастасия Кашева
Докторант
a.kasheva_far@uacg.bg
арх. Емилия Стайкова
Докторант
staykova.emilia@gmail.com
арх. Емил Михов
Докторант
eymihov@gmail.com
арх. Яна Топалова
Докторант
yana_top@abv.bg
арх. Николет Дишкова
Докторант
ndishkova@gmail.com
арх. Лора Лучева
Докторант
lllucheva@abv.bg
арх. Шебан Билянов
Докторант
+359 893 32 84 88 sh.bilqnov_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Благовест Вълков
Хоноруван преподавател
029635245 / 723; GSM 0887413775 207 bvest_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Тодор Василев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 tkrestev@dir.bg
проф. д-р арх. Боряна Тодорова Генова
Хоноруван преподавател
9635245/751 А1025 bgenova_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Недялко Иванов Бончев
Хоноруван преподавател
1013_A nedialko_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Георги Станишев
Хоноруван преподавател
9635245/390 А701 gs@projectsgs.com
проф. д-р арх. Лино Бианко
Хоноруван преподавател
+(356) 99422727 lino.bianco@uacg.bg
доц. д-р арх. Марта Петрова
Хоноруван преподавател
9635245/471 А722 mpetrova_far@uacg.bg
доц. арх. Людмил Димитров
Хоноруван преподавател
9635245/212 А1015 ldimitrov_far@uacg.bg
проф. д.н. арх. Иван Никифоров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/677 А1007 iv_nik_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Веселина Троева
Преподавател (пенсиониран)
029800308 vtroeva_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Стефчо Димитров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/677;9635245/501 А1007 sdimitrov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Младен Мирянов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/360 mmirianov_far@uacg.bg
проф. д-р арх. Йордан Радев
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 9635245/365, А705, y.v.radev@gmail.com
проф. Христо Харалампиев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/293 А1018 hharalampiev@mail.bg
проф. Иван Праматаров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/296 А1103 ipramatarov_far@uacg.bg
проф. Валентин Старчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/211 А1102 vstarchev_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Елена Димитрова
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 963 02 43 A1006 eldim_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Елена Малджиева - Пенева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/740 А714 emaldji_far@uacg.bg
доц. д-р арх. Цветан Симеонов
Преподавател (пенсиониран)
+359 894471244; +359 988938635 А719 molinet_zs@abv.bg
доц. д-р арх. Анна Аврамова
Преподавател (пенсиониран)
9635245/389 А718 avramova_far@uacg.bg
доц. арх. Йордан Търсанков
Преподавател (пенсиониран)
9635245/744 А1026 jortars_far@uacg.bg
доц. арх. Веселин Дончев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/291 А1017 donchev_far@uacg.bg
доц. арх. Димитър Андрейчин
Преподавател (пенсиониран)
9635245/477, 8661801 (дом.) А717 andry_far@uacg.bg
доц. Тодор Груев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/398 А1101 paint_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Ивайло Николов
Преподавател (пенсиониран)
inik_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Калин Цачев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/599 А707 kalintz_far@uacg.bg
гл.ас. арх. Димитър Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/361 dtodorov_far@uacg.bg
гл.ас. д-р арх. Васил Кашукеев
Преподавател (бивш)
0885320654 1003 integra_cp@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Анета Славова
Преподавател (бивш)
029635245 / 728 1003 aneta.slavova@abv.bg
гл.ас. д-р арх. Пламен Михайлов
Преподавател (бивш)
9635245/720 A1012 p.mihaylov@studio17.info
ас. арх. Милена Бойчева-Петърчева
Преподавател (бивш)
boicheva_far@uacg.bg
Настя Павлова
Организатор на факултет
9635245/666 А212 nastya_far@uacg.bg
Николай Георгиев
Организатор
kaitcho12@abv.bg
Маргарита Шевченко
Секретар на катедра
9635245/360 А713 rita.rita@abv.bg
Силвия Грозданова
Секретар на катедра
9635245/722 А1013 silvia_grozdanova@abv.bg
инж. Звездичка Добрева
Секретар на катедра
02 9635245/ в.446 и в. 453, 0884068133 P214, А716 zuzi_far@uacg.bg
Красимира Шаламанова
Секретар на катедра
9635245/296 А1103 krashi@dir.bg
Виолета Кръстева
Секретар на катедра
9635245/281 А1021 vkrasteva_far@uacg.bg
Росица Грозданова
Секретар на катедра
rroosica@abv.bg
Анелия Арсова
Секретар на катедра
+359 2 963 52 45 /561 А721 anelia.arsova2@gmail.com
ас. арх. Десислава Косева - Ковачева
Технически организатор
9635245/391 А711 dkoseva_far@uacg.bg
ас. арх. Валери Ценов
Технически организатор
9635245/397 А704 vits_far@uacg.bg
Румяна Стоянова
Оператор
9635245/362 А805 rumi_far@uacg.bg