Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
доц. д-р инж. Владимир Янчев
Преподавател
9635245/669 Б451 v_yanchev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Владимир Яков
Преподавател
9635245/308 Б4 yakov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Пламен Чобанов
Преподавател
(+359 2) 963 52 45÷56 / 651 745, корпус Б Chobanov_FCE@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова- Нацкова
Преподавател
Б431 chardakova_fce@uacg.bg
Георги Цонев
Специалист, поддръжка
Б61 gtzonev_fce@uacg.bg
инж. Иван-Александър Цонев
Докторант
А302 ivan_conev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Йолина Ценкова
Преподавател
Б1036 jolina.cenkova@gmail.com
доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Зам.-декан по научна и международна дейност
1047 lhrischev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Петър Христов
Преподавател
9635245/493 Б445 pchristov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Ирена Хаджиянева
Преподавател
734 ihadzhiyaneva_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Марина Трайкова
Преподавател
Б431 marina521961@gmail.com
доц. д-р инж. Александър Трайков
Преподавател
029635245/440 Б433 alex_fce@uacg.bg
инж. Петя Томова-Пенкова
Секретар на катедра
9635245/659 Б1039 tomova_fce@uacg.bg
ас. инж. Венцислав Тепелиев
Преподавател
корпус Б, ет. 10, каб. 1047 v.tepeliev@uacg.bg
доц. д-р инж. Александър Таушанов
Ръководител катедра
+359888....11 Б 437 taushanov@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Марика Танева
Преподавател
taneva_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Вътю Танев
Преподавател
+359 878 458 930; +359 2 860 66 44 741 Tanev_fce@uacg.bg
Ирина Стоянова
Секретар на катедра
meh_fce@uacg.bg
Георги Стоянов
Специалист, поддръжка
9635245/ gstoyanov_fce@uacg.bg
инж. Виктория Стоилова
Докторант
v.evg.stoilova@abv.bg
ас. инж. Елена Спасова
Преподавател
Б 435 espasova_fce@uacg.bg
инж. Борислав Симонов
Инженер поддръжка
simonov_fce@uacg.bg
инж. Христина Симеонова
Докторант
graveclay2010@gmail.com
ас. инж. Александър Русев
Преподавател
Б15 arusev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Ростовски
Преподавател
+359 888 259 237 1052 и 59 i_rostovsky@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Евелина Ринкова
Преподавател
Корпус А, кабинет 305 rinkova_fce@uacg.bg
ас. инж. Иван Рачов
Преподавател
Б432 rachov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Фантина Рангелова
Преподавател
+359 886 88 25 92; +359 9635245/757 Б1033 fantina_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Николай Рангелов
Преподавател
02/ 9635245 / вътр.529 Б738 rangelov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Станислав Райков
Преподавател
735 raykov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Преподавател
Б-734 radosl_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Калин Радлов
Преподавател
0885/208879 Б1048 radlov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Соня Първанова-Йончева
Преподавател
9635245/463 Б 441 slp_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Росица Петрова
Преподавател
0888735532 Б1040 rossitza_petrova@abv.bg
ас. инж. Траяна Петрова
Хоноруван преподавател
Б6 tr.petrova_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Богомил Петров
Преподавател
+3592 8656736, 9635245/517 Ректорат каб.237, Б744 bwp_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Боян Петров
Преподавател
9635245/758 1027 bpetrov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Чавдар Пенелов
Преподавател
Б 748 penelov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Пеков
Преподавател
9635245/441 434 vasilev_fce@uacg.bg
Полина Панталеева
Инспектор на факултет
pantaleeva_fce@uacg.bg
д-р инж. Александър Николов
Хоноруван преподавател
+359 886004531 y8sashko@yahoo.com
гл.ас. д-р инж. Васил Николов
Преподавател
0898 58 70 16 452 vtnikolov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Христиан Нешев
Преподавател
Б429 neshev_fce@uacg.bg
ас. инж. Станислава Митева
Преподавател
Корпус Б, каб.446 s.miteva_fce@uacg.bg
инж. Иван Мирчев
Инженер поддръжка
imirchev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Мариела Милачкова
Преподавател
+359889335182 Б1034 mmilachkova_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Михаил А. Матеев
Преподавател
9635245/306 Б5 mikeamm_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Иван Марков
Преподавател
9635245/454 Б439 markov_fce@uacg.bg
Пенка Маринова
Секретар на катедра
Б17 marinova_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Жулиета Манчева
Ръководител катедра
0882 529 593 Р217, Б1038 mancheva_fce@uacg.bg
ас. инж. Стефан Мандев
Преподавател
434Б mandev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Васил Кърджиев
Ръководител катедра
9635245/552 Б445 kardjiev_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева
Преподавател
1053 kouteva_fce@uacg.bg
ас. инж. Магдалена Костадинова
Преподавател
Б744 mkostadinova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Преподавател
9635245/455 Б436 igk_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Стефан Йотов
Преподавател
st.yotov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Камелия Йорданова
Преподавател
9635245/567 Б744 jordanova_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Васил Йорданов
Преподавател
+359 885 525 765 Б1033 eng_yordanov@mail.bg
доц. д-р инж. Иван Иванчев
Преподавател
Б451 ivanchev_fce@uacg.bg
проф. д-р арх. Стоянка М. Иванова
Ръководител катедра
9635245/303 Б6 siva_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Милена Иванова
Преподавател
434 Б milena_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Стоян Иванов
Преподавател
741 sdenkov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Георги Иванов
Преподавател
02/963 52 45, вътр.648 Б1047 givanov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Любомир Здравков
Преподавател
733 zdravkov_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Борянка Захариева-Георгиева
Преподавател
9635245/ вътр.497 Б453 boriana_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Румяна Захариева
Ръководител катедра
9635245/707 Блок Б, етаж 11, каб. 1112 zaharieva_fce@uacg.bg
Маргарита Журбенко
Инспектор на факултет
mzhurbenko_fce@uacg.bg
инж. Мариян Жиков
Докторант
Б15 zhikov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Веселина Желязкова
Преподавател
+359888768103 Б1051 veselina2001@abv.bg
инж. Ивайло Жеков
Докторант
0887 988 700 Б4 ivaylozhekov@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Даниел Евлогиев
Преподавател
1112 Г, корпус Б d.evlogiev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Константин Друмев
Преподавател
Б442 drumev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Иван Дойков
Преподавател
740 idoykov_fce@uacg.bg
инж. Николай Динов
Докторант
n.dinov_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Добромир Динев
Преподавател
Б450 ddinev_fce@uacg.bg
Станислава Димитрова
Секретар на катедра
metalni2019@abv.bg
инж. Сашко Димитров
Инженер поддръжка
Б60 sdimitrov_fce@uacg.bg
инж. Георги Димитров
Докторант
gdimitrov_fce@uacg.bg
ас. инж. Тихомир Димитров
Преподавател
304 корпус А tdimitrov_fce@uacg.bg
д-р инж. Красимир Делов
Хоноруван преподавател
delov_fce@uacg.bg
ас. инж. Светослав Делийски
Инженер поддръжка
Б433 snd_fce@uacg.bg
инж. Павел Давидов
Ръководител лаборатория
uaceg-lab_dctm@abv.bg
ас. инж. Петя Груева
Преподавател
735 ptaleva_fce@uacg.bg
ас. арх. Милена Гочева
Преподавател
9635245/308 304 (Б4) gocheva_fce@uacg.bg
инж. Георги Гочев
Докторант
ggochev_fce@uacg.bg
ас. инж. Даниела Георгиева
Преподавател
Б6 gdani_fce@uacg.bg
ас. инж. Мария Георгиева
Преподавател
432 m.georgieva_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Цветан Георгиев
Преподавател
9635245 / 554 Б733 cvgeorgiev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Евгени Георгиев
Преподавател
430 evgeorgiev_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Васил Георгиев
Преподавател
9635245/ 748 georgiev_fce@uacg.bg
инж. Неделчо Ганчовски
Докторант
ganchovski_fce@uacg.bg
инж. Бистра Ганчева
Докторант
bis_gancheva@abv.bg
Зоя Владова
Секретар на катедра
9635245/447, 029633259 Корпус А, етаж 3, 301Б vladovaz_fce@uacg.bg
инж. Красимир Величков
Инженер поддръжка
9635245/713 Б616 kvelich_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Константин Велинов
Преподавател
1035 kvelinov@eurocode2.bg
ас. инж. Валентин Василев
Преподавател
Б15 vvasilev_fce@uacg.bg
инж. Райна Бояджиева-Маринова
Докторант
442 r_boiadjieva@abv.bg
доц. д-р инж. Деляна Бояджиева
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/ Б746 delianab@yahoo.com
инж. Симеон Бояджиев
Инженер поддръжка
113 sboyadjiev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Димитър Бошнаков
Преподавател
9635 245/707 Блок Б, етаж 11, каб. 1112-2 dimbosh_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
Преподавател
Б1053 krabosh_fce@uacg.bg
инж. Диана Бонкова
Докторант
Б15 diana.bonkova@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова
Преподавател
02 9635245 вътр.494 А 302 bogdanova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Дилян Благов
Преподавател
9635245/455 Б436 dblagov_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Катя Белева
Преподавател
9635245/209 корпус А, каб. 303 kmb_fce@uacg.bg
проф. д-р инж. Борислав Белев
Ръководител катедра
9635245/553 Б736 belev_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Николета Баракова
Преподавател
446 nbarakova_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Нели Банишка
Преподавател
1040 nbanishka@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова
Преподавател
1036Б albenaap_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Методи Андреев
Преподавател
9635245/526 Б447 metodi_fce@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Никола Ангелов
Преподавател
Б454 nikangelov_fce@uacg.bg
инж. Гюлназ Алиманова
Докторант
Б1027 students.alimanova@gmail.com
доц. д-р инж. Емад Абдулахад
Декан
Б.312 georgosing@gmail.com