Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател

Тел. Указател

Име Презиме Фамилия Телефон Кабинет E-mail
проф. д-р мат. Ганчо Тачев
Преподавател
Р427 gtt_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Юлияна Бонева
Ръководител катедра
9635245/321 Р426 boneva_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Лена Михова
Преподавател
0898665143 Р327 l_mihova@yahoo.com
мат. Албена Владимирова
Секретар на катедра
Р326, Р208А atv_fte@uacg.bg
проф. д-р Владимир Тодоров
Преподавател (пенсиониран)
+359 2 866 5931;+359 2 963 5245 ext. 320 Р317 vtt_fte@uacg.bg
доц. д-р инж.геол. Ивайло Иванов
Декан
GSM 0884071600; 0887516007 Р315 или кабинет на Декана на ФТС - Нова сграда, корпус Б dean@fte-uacg.bg
доц. д-р инж.геол. Ася Божинова-Хаапанен
Преподавател
9635245/234 Р315 assia_bo2002@yahoo.com
проф. д-р инж. Борислав Киров
Преподавател (бивш)
9635245/528 Р306а kirov_fte@uacg.bg
проф. д.н. инж. Теодор Етимов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/612 Р305А tetimov_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Георги Илов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/248 Р304 gilov_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Желю Желев
Преподавател (пенсиониран)
8656686;9635245/240 Р303а jellev_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Мирослав Тодоров
Преподавател
9635245/245 Р303а miro_todorof@yahoo.com
проф. д-р мат. Михаил Константинов
Хоноруван преподавател
+359-2-9635245 (250) Р235 mmk_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Галина Пелова
Преподавател (бивш)
9635245/250 Р235 galina_fte@uacg.bg
проф. д-р мат. Цанко Дончев
Преподавател
9635245/620 Р234 tzankodd@gmail.com
проф. д.н. мат. Тодор Гичев
Преподавател (пенсиониран)
866-59-31;9635245/620 Р233 tgichev@yahoo.com
доц. д-р мат. Диана Стоева
Преподавател (бивш)
9635245/274 Р232 stoeva_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Владимир Самодивкин
Преподавател (пенсиониран)
9635245/274 Р231 vlsam_fte@uacg.bg
доц. д-р мат. Иван Димитров
Преподавател
9635245/617 Р230а ivanp_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Добрин Денев
Преподавател (пенсиониран)
8661967 Р219 dobrin_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Трифон Германов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/434 Р105а germanov_fte1@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев
Преподавател
9635245/528 - не работи, справка телефонна централа У А С Г и телефонистката Р 306-a kerenchev@hotmail.com
гл.ас. д-р инж. Христо Грозданов
Преподавател
0888919171 Корбус Б, 731 grozdanov@institute-tsi.com
гл.ас. д-р инж. Александър Жипонов
Преподавател
Кабинет 12 ajiponov_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Преподавател
каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б stoyan26@yahoo.com
доц. д-р Анета Маричова
Преподавател
Б8 (3-ти етаж, топла връзка между корпус А и корпус Б) marichova_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Дарина Нитова
Преподавател
9635245/563 Б753 d_nitova@hotmail.com
гл.ас. д-р инж. Цветан Благоев
Преподавател
0878710055 Б753 ceco_z@abv.bg
проф. д-р инж. Милчо Лепоев
Ръководител катедра
9635245/647 gsm: 0888 738934 Б751 mlepoev_fte@uacg.bg
Георгия Кинева
Секретар на катедра
+359883581758 Б750 g.kineva_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Кина Куцарова
Преподавател
9635245/619 Б749 kina_kutzarowa@abv.bg
проф. д-р инж. Иван Трифонов
Преподавател (пенсиониран)
65-11-89; 9635245/571 Б732 ist_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
Преподавател
9635245/568 Б730 dmartinov_fte@uacg.bg
ас. инж. Марин Дончев
Преподавател
Б730 marin_sd@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай
Преподавател
Б730 irenasulay@abv.bg
доц. д-р инж. Ягода Тодорова
Преподавател
9635245/556 Б729 ja.todorova27@gmail.com
доц. д-р инж. Донка Гутева
Преподавател (пенсиониран)
9635245/559 Б727 dig_fte@uacg.bg
Илка Гогова
Инспектор на факултет
9635245/336 Б315 ilka_fce@uacg.bg
доц. д-р инж. Евелина Иванова
Преподавател
9635245/661 Б2б eivanova_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Илия Иванчев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/661 Б2б pr.ivanchev@mail.bg
проф. д-р инж. Костадин Топуров
Преподавател (пенсиониран)
9635245/470 Б2а topurov_rec@uacg.bg
гл.ас. инж. Митко Дечев
Преподавател (пенсиониран)
9635245/470 Б2а middechev@abv.bg
доц. д-р инж. Лазар Георгиев
Зам.-декан по учебната дейност
9635245/503 Б19 lazar_fte@uacg.bg
проф. д-р инж. Енчо Дулевски
Преподавател (пенсиониран)
9635245/508 Б12 emd_fce@uacg.bg
ас. Мила Белобрадова
Преподавател
Б010 belobradova.mila@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Владимир Попов
Преподавател
9635245/576 Б 750 vpopov.fte@gmail.com
гл.ас. д-р инж. Ванина Попова
Преподавател
Б 731 popova.vanina@gmail.com
проф. д-р инж. Николай Михайлов (Доктор на икономическите науки)
Преподавател
9635245/558 Б 728 mihaylov.prof@gmail.com
проф. д-р инж. Юлиан Тотев
Преподавател
Б 727 ps_sts_zs@abv.bg
доц. д-р инж. Петър Николов
Ръководител катедра
9635245/470 Б 3 nikolov_fte@uacg.bg
Лилия Иларионова
Секретар на катедра
0885168621 Б 1045 lili_il@abv.bg
гл.ас. д-р Владимир Раденков
Преподавател
9635245/562, 0898825277 Б 1044 vladi_mir@abv.bg
гл.ас. д-р Симеон Кюркчиев
Преподавател
Б 1041 simeonkalinov@gmail.com
проф. д-р Тодор П. Тодоров
Хоноруван преподавател
9635245/ 768 А 206 tedy_far@uacg.bg
проф. д-р инж. Стойо Тодоров
Преподавател
9635245/638, +35928665810, +359882529593 P213, Б752 stoyo_fte@uacg.bg
инж. Сергей Козловский
Инженер поддръжка
9635245/636 lаб. "Железници" skozlovski_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р Илия Тодоров
Преподавател
B1044 iliq_rt@abv.bg
проф. д-р инж. Петър Стефанов
Хоноруван преподавател
9635245/566 732 pstefanov_fte@uacg.bg
ас. инж. Петър Костов
Преподавател
0892666260 731 kostovuasg@abv.bg
доц. д-р инж. Весела Филипова
Преподавател
9635245/ JSM 0888671512 729 vesela_filipova@abv.bg
доц. д-р инж. Румен Миланов
Преподавател
9635245/558 728 rmilanov_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р мат. Магдалина Узунова
Преподавател
426 Р magi.uzunova@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Николай Милев
Преподавател
327 (Ректорат) n.milev@yoda-bg.com
гл.ас. д-р мат. Михаил Хамамджиев
Преподавател
317 (Ректорат) m_hamamdjiev@abv.bg
гл.ас. д-р мат. Станислав Стефанов
Преподавател
317 (Ректорат) stefanov_fte@uacg.bg
доц. инж.геол. Радослав Върбанов
Преподавател (пенсиониран)
9635245/438 314 r_varbanov_fte@uacg.bg
ас. инж. Стефан Франгов
Преподавател
313 (корпус Б) sfrangov_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Илиян Марков
Преподавател
306-А (Стара сграда) до топлата връзка imarkov_fte@uacg.bg
доц. д-р инж. Андрей Тоцев
Ръководител катедра
305-A atocev@gmail.com
доц. д-р Симеон Стефанов
Преподавател
233 sim.stef000@gmail.com
доц. д-р мат. Данаил Брезов
Преподавател
0876976049 233 danail.brezov@gmail.com
доц. д-р мат. Станислава Стоилова
Зам.-декан по научна и международна дейност
0898 22 44 54 230А (Ректорат) stoilova_fte@uacg.bg
доц. д-р Диана Йорданова
Ръководител катедра
Б 1041 kniga_07@abv.bg
гл.ас. д-р инж. Иванка Топурова - Тодорова
Преподавател
+35929635245/503 ivankatopurova@yahoo.com
Мирослава Иванова
Организатор на факултет
office@fte-uacg.bg
гл.ас. д-р инж. Мартина Благоева
Преподавател
nikolova23@abv.bg
инж. Грета Георгиева
Инженер поддръжка
gretigeorgieva99@gmail.com
ас. инж. Калин Калчев
Преподавател
mlk@abv.bg
гл.ас. д-р Боян Лазов
Преподавател
blazov_fte@uacg.bg
гл.ас. д-р мат. Ивета Николова
Преподавател
iveta.nikolova@abv.bg
Стефани Величкова
Секретар на катедра
sfac.16892@uacg.bg
Кристина Илиева
Специалист, поддръжка
sfac.16164@uacg.bg