Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р мат. Михаил Хамамджиев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Математика

гл.ас. д-р мат. Михаил Хамамджиев
Кабинет 317 (Ректорат)
Приемно време

За консултации:

Петък, 12:00 - 15:00

E-mail m_hamamdjiev@abv.bg
Постъпил в УАСГ 2011