Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Албена  Апостолова
Кабинет 1036Б
Приемно време

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail albenaap_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Икономика на строителството 

Ценообразуване в строителството

Корпоративни финанси