Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Албена Апостолова

Строителен факултет, Катедра Организация и икономика на строителството

гл.ас. д-р инж. Албена  Апостолова
Кабинет 1036Б
Приемно време
 

Летен семестър на учебната 2022 / 2023 г..

Понеделник: от 11.00 ч. до 12.00 ч.

Вторник: от 10.30 ч. до 11.30 ч.

 

E-mail albenaap_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Икономика на строителството 

Ценообразуване в строителството

Корпоративни финанси