Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Милена Иванова

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

гл.ас. д-р инж. Милена Иванова
Кабинет 434 Б
Приемно време

Четвъртък: 14:30ч.

Петък: 13:30ч.

Вторник /21.05/: 13:15-14:00ч.

 

 

 

 

 

 

                                          

 

                        

 

 

 

E-mail milena_fce@uacg.bg

Учебни материали