Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова

Хидротехнически факултет, Катедра Хидротехника и хидромелиорации

гл.ас. д-р инж. Силвия Петкова
Кабинет зала по Хидротехника 306а, Блок 1, или каб. Б7 /топла връзка/
Приемно време

Приемно време

Сряда 12.00 - 13.00

Телефон 9635245/342
E-mail s.sasheva@gmail.com

Лекционни курсове

 •  Въведение в специалността Хидростроителство

Образование

 •  Висше образование, завършено през 2005 г. в УАСГ с придобиване на квалификационна степен: инженер - магистър по хидротехническо строителство
 • ОНС „Доктор” в научно направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по научна специалност 02.15.07. „Хидротехническо строителство” придобита през 01.2013 г.

 

Езици

Английски език - свободно ниво на владеене
 

Научни интереси

 • Взаимодействие на хидротехническите съоръжения с водата при динамични натоварвания и въздействия;
 •  Поведение на напорни тръбопроводи при сеизмично въздействие;
 • Екология и опазване на околната среда в хидротехническото строителство;

Научна дейност

Научна специализиция в Япония финансирана от фондация „Japanese Society for Promoting Science“, Период на специализацията: от 10.2017 г. до 10.2019 г.

Дейностите по специализацията се проведоха в гр. Токио, Япония (Токийски университет по селскостопанство и технологии“ и гр. Цукуба, Япония ( Нациналния изследователски институт по селскостопанско инженерство).

 

Членство

 • Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране от 2006 г.
 • Член на Съюза на учените в България, секция „Технически науки” от 2008 г.
 • Член на дружеството по Големите язовири в България от 2009 г.

Участие в научно-изследователски проекти

 Участие в национални и международни научно-изследователски и научно-приложни проекти.

Участие в проектиране и строителство

 • Национални параметри за Еврокод 8: Част 4 – Резервоари, силози и тръбопроводи (ръководител на работната група), Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Колектив на ЦЛСМСИ при БАН, София, (2007 – 2009)
 • Изследователски проект: „Оценка на хидроенергийния потенциал на водосбора на р. Места” по договор No. –ДО 02-130/15.12.2008, Колектив с ръководител доц. д-р инж. Кр. Даскалов, ЦНИП при УАСГ, София
  Етап 1: завършен 2010
  Етап 2: завършен 2013

 

Участие в международни проекти

 • Изследователски проект по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз: "Development of Hydropower Converter for Very Low Head Differences (HYLOW) , Collaborative Project – Small or medium scale focused research project, Energy.2007.2.7.1: New improved hydro components and concepts" - Координатор, Главен координатор: д-р Гералд Мюлер (Dr. Gerald Müller) от Университета в Саутхемптън, Англия (Southampton, UK), 2008-2012
 • Изследователски проект: Entwicklung eines ökologisch verträglichen, modularen Systems zur Nutzung kleiner Wasserkräfte mit sehr niedrigen Fallhöhen („Разработка на екологично съвместима модулна система за използване на водна енергия с малка мощност и с много ниски напори”) - Координатор, Проектът е финансиран от Федералното министерство на околната среда и сигурността на реакторите (Bundesministerium für Umwelt und Reaktorsicherheit) на Германия, Главен координатор е проф. д-р инж. Никол Зенгер (Nicole Sänger) от Висшето училище (Hochschule Darmstadt) Дармщадт (Германия), 2012-2015

 

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 хидротехнически съоръжения, хидроенергетика, динамика на напорни тръбопроводи

Учебни материали