Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Кабинет каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б
Приемно време

За седмицата 18.07. - 24.07.2022 г. часовете за консултации, заверки и нанасяне на оценки ще са:

- на 21.07. от 13:00 до 13:30 ч. 

 

 

 

E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове