Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Тел. Указател /

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов

Факултет по транспортно строителство, Катедра Обществени науки

гл.ас. д-р Стоян Шаламанов
Кабинет каб. 10, ет. 3 в западния коридор между Корпус А и Корпус Б
Приемно време

Часове за консултации:

Понеделник 16:00 - 18:00 ч.

 

 

 

E-mail stoyan26@yahoo.com
Постъпил в УАСГ 2013

Лекционни курсове

 

 

 

 

Конспекти