Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

инж. Бранимир Братоев

Строителен факултет, Катедра Строителни материали и изолации - Докторант

инж. Бранимир Братоев
Кабинет 740
Телефон +359 883 397 026
E-mail branimir.bratoev@yahoo.com

Лекционни курсове

"Строителни материали и изолации" за специалност УУЗИ

 

Образование

2012 Магистър-инеженер по специалност  "Строителство на сгради и съоръжения", УАСГ

2007 Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Езици

 Английски език